English version of this page

Mangler du brukernavn eller passord?

Mangler du brukernavn?

Finn ditt brukernavn gjennom Passordtjenester, med fødselsnummer eller studentnummer ved UiO.

Er du student eller ansatt uten mobilnummer registrert i UiO-systemene?

Du kan møte opp hos Student-IT ved fakultetet ditt eller Houston for å få brukernavn og passord.Ta med gyldig legitimasjon.

Har du ikke anledning til å møte opp personlig, kontakt Student-IT ved fakultetet ditt eller Houston. Brukernavn og nytt passord kan sendes til adressen du har oppgitt i Studentweb eller i HR-portalen.

Er du student som bor i utlandet eller oppholder du deg midlertidig i utlandet?

Er du ikke tilknyttet et bestemt fakultet, eller er usikker på hvor du kan henvende deg?