English version of this page

10 tips når du skal studere hjemme

Du kommer langt med korte økter, tydelige mål og mobilen gjemt i en skuff.

Illustrasjonsfoto: Jacqueline Kelly/Unsplash

Her får du noen konkrete råd til hva du kan gjøre for å få en mest mulig effektiv studiehverdag hjemmefra.

1. Sats på korte økter med hyppige pauser

Sett opp en dagsplan hvor også pauser legges inn. Da slipper du å gjøre mange valg i løpet av dagen. Finn ut når på døgnet du er mest konsentrert og legg opp studiedagen ut ifra det. Pass på å veksle mellom ulike oppgaver. Noen dager er det lett å lese nytt pensum. Andre dager er det enklere å repetere studienotater. Velg lystbetonte aktiviteter i pausene.

2. Sett deg tydelige, kortsiktige mål

Lag en liste med realistiske arbeidsoppgaver for en økt, for eksempel:

  • Besvare oppgaver
  • Søke opp en referanse
  • Skrive et referat av en tekst, en forelesning eller en samtale fra den digitale undervisningen
  • Lese 10 sider pensum

Forsøk så langt det lar seg gjøre å følge planen. Samtidig er det ikke verdens undergang hvis du ikke når alle målene enkelte dager.

3. Bruk studieteknikker og vær aktiv

I tillegg til å lese, lage notater og skrive er dialog med lærer og mellom studenter avgjørende for å kunne tilegne seg ny kunnskap. For å lære et nytt fag er det nyttig å vite hvordan en slik dialog eller samtale bør legges opp. Vi kan dele samtaler inn på tre måter:

  1. Diskuterende. Her er hensikten ofte å vinne over de andre deltakerne. Politiske debatter har ofte en slik konfronterende form. Her utvikles ikke ny kunnskap. 
  2. Kumulative. Her er hensikten å støtte andre deltakere og bidra til at samtaler fortsetter. En hyggelig samtale og sosial støtte er viktig, men er i liten grad kunnskapsutviklende.
  3. Eksplorerende. Her en hensikten å utvikle faglig forståelse av faginnhold. Slike samtaler preges av støttende, men også problematiserende og utfordrende ytringer. Dette er mest kunnskapsutviklende – og gjør at du lærer mer.

For å få til en kunnskapsutviklende samtaler bør læreren ramme inn og gi klare regler og forventninger til hva som skal skje i undervisningen. Du som student bør være aktiv, stille spørsmål, legge frem og forklare hva du tenker om en problemstilling, spørsmål eller et fenomen.

Lytt, gi støtte til andres argumenter, bygg videre på en idé eller foreslå alternativer og ulike perspektiver. Bruk digitale verktøy for å delta aktivt, og ikke glem å ta notater. Si ifra til læreren hvis ting ikke fungerer. Etter at undervisningen er ferdig kan du lage en oppsummering for å gjøre det lettere å huske.

4. Delta i kollokviegruppe

Har dere ikke en kollokviegruppe, ta kontakt med faglærer og be om hjelp til å organisere dere. Vær rause med hverandre og slipp andre inn i gruppa hvis de spør. Forsøk også å inkludere andre som kanskje ikke har noen å jobbe med.

5. Unngå distraksjoner

Det er veldig fristende å kikke innom nyheter på nett eller feeden på Facebook når hjemmestudiene går tregt, men dette er med på å ødelegge konsentrasjonen. Sett heller av en fast tid eller tidspunkter til dette hver dag, og bruk dette som en liten belønning i pausene. For mange av oss kan det hjelpe å legge mobilen i et annet rom eller i en skuff slik at den ikke er så lett tilgjengelig.

6.  Ha gode søvnrutiner

Søvnmangel svekker den delen av hjernen som styrer selvdisiplin. Det er derfor viktig å få nok søvn. Forsøk å legge deg og stå opp til samme tid hver dag, slik at du beholder en normal døgnrytme.

7. Ha et sunt kosthold

Det området i hjernen som styrker selvdisiplinen trenger energi fra det vi spiser og drikker. Et sunt kosthold vil gjøre at du har en jevn energi gjennom dagen og hjelper til på konsentrasjonen.

8. Vær fysisk aktiv

Det styrker selvdisiplinen, gjør deg gladere og kan hjelpe på stive skuldre og nakke etter å ha lest en hel dag.

9. Få deg en digital studiekamerat

Har du noen som følger med, kan det også være enklere å holde deg til planen du har satt opp. Allier deg med en medstudent slik at dere kan følge opp og heie på hverandre ved behov.

10. Sitt riktig når du gjør studiearbeid

Kroppen trenger en god sittestilling selv om du nå må jobbe fra hybelen eller kjøkkenbordet.

Flere ressurser

Kilde: Tekstene er basert på forskning og tekster fra Psykologisk institutt ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet, Universitetsbiblioteket og Akademisk skrivesenter

Publisert 2. apr. 2020 16:46 - Sist endret 22. juli 2020 09:41