English version of this page

Digitale løsninger for studenter

Undervisning og timeplan

Følg med i de informasjonskanalene som benyttes på emnene du tar. Der finner du oppdateringer om hvordan undervisningen din blir framover. I timeplanen får du vite hvilken undervisning som foregår digitalt.

Følg med i Canvas og Mine studier:

  • Canvas - digital undervising, beskjeder og dialog med faglærer.
  • Mine studier - beskjeder fra Canvas, emner og studieprogram samlet på ett sted. Her finner du også timeplanen din.

 

Med Joachim Pacheco-Lie. Video: Shane David Colvin og Arild Blomkvist

Digitale gruppe- og kollokvierom

Hold kontakt med dine medstudenter i tiden framover ved hjelp av de digitale verktøyene som er tilgjengelige. Selv om dere ikke kan møtes fysisk så kan dere støtte hverandre faglig og sosialt på nett.

Både Zoom og Teams kan brukes til å opprette digitale rom med videomøter, chat og deling av skjerm. Du kan også bruke Skype.

Verktøy du kan bruke i studiene: 

Digital hjelp fra biblioteket

Du kan få digital hjelp og veiledning fra biblioteket på flere måter enn du tror:

Du kan også bestille time for e-veiledning hos Akademisk skrivesenter.