English version of this page

Er du en som grubler eller bekymrer deg ekstra mye akkurat nå - her er råd som kan hjelpe

Unngå selvkritikk, lag faste venneavtaler og sørg for positive aktiviteter i hverdagen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Den nye hverdagen kan by på uventede utfordringer, ikke minst med tanke på bekymringer og usikkerhet i en situasjon man føler at man har liten kontroll over. God psykisk helse skapes gjennom nære relasjoner, samvær med familie og venner, fritidsaktiviteter og opplevelse av mestring på skolen og på arbeidsplassen.

Her får du noen tips til en bedre mental helse fremover. 

Ta vare på deg selv og de rundt deg

Selvomsorg og omsorg for andre er to sider av samme sak. Vi har alle ulike personligheter, familiebakgrunner og erfaringer med å håndtere stressende og omveltende livssituasjoner. Derfor håndterer vi også denne unntakstilstanden ulikt. Mye er usikkert. En ting som er sikkert, er at vi - i tillegg til å følge helsemyndighetenes råd - må ta vare på hverandre og ta vare på oss.

Forsøk å unngå selvkritikk

Vi snakker ofte styggere til oss selv enn vi ville gjort til noen andre. Selvkritikk er ikke spesielt omsorgsfullt. Likevel gjør vi det alle sammen i et håp om å forbedre oss selv. Legg derfor merke til hva du sier til deg selv.

Neste gang selvkritikken melder seg, forsøk heller å snakke som om du skulle kommunisert med et gråtende barn på fanget ditt, med omsorg og respekt. Når vi er mer omsorgsfulle med oss selv er det også lettere å ha omsorg for andre.

Oppretthold døgnrytmen i hverdagen

Legg deg og stå opp til faste tider hver dag. Lag en plan for studiedagen, enten kvelden før eller samme morgen slik at du vet hva du skal gjøre. Husk å ta fri fra arbeidet når det helg!

Sørg for positive aktiviteter i hverdagen

Chat med venner og familie, tren, spill dataspill eller plukk opp gitaren. Ta dette like alvorlig som studieaktiviteter. Det er nemlig med på å skape balansen i hverdagen.

Gjenkjenn egen grubling og bekymringer

Går du mye alene hjemme kommer ofte gruble- og bekymringstankene på besøk. Denne ubudne gjesten bør du være oppmerksom på. Ta kontakt med venner og familie når de tunge tankene kommer.

Du kan også ta kontakt med studenthelsetjenesten:

Forebygg grublingen

Har grublingen en tendens til å hope seg opp på slutten av dagen, kan det være lurt å sette av kveldene til aktiviteter som kan fungere som avledning:

  • Se en morsom film
  • Gå en tur med en venn
  • Chatt eller snakk med en venn
  • Følg en digital konsert eller foredrag

Lag faste venneavtaler

Avtal med en venn å ringes eller chattes på fast tidspunkt hver dag eller i løpet av uka. Det er spesielt viktig hvis du føler at vanskelige tanker bygger seg opp. 

Legg inn ekstra pauser hvis du har barn

Har du selv barn hjemme er det ikke lett å studere. Da er det naturlig å prøve å ta igjen studiene mens barna sover, men du trenger også pauser uten barn eller studier for å kunne fungere i hverdagen.

Ha en generell positiv tone og godt humør i samspill med barna dine. Bekreft og gyldiggjør dine barns følelser. Husk at deres hverdag også er endret. Alle følelser, for eksempel sinne, er akseptable og forståelige selv om ikke all atferd, det å slå lillebror, er det.

Råd mot sosial isolasjon

Den største utfordringen med å ikke kunne møte hverandre på campus, er at vi mister den sosiale kontakten med hverandre. Heldigvis har sosiale medier og annen teknologi gjort at mange likevel har mye kontakt med hverandre.

Deltar du ikke i de allerede etablerte sosiale arenaene på nett, kan det oppleves som vanskelig å komme innenfor. Be faglærer om hjelp til å komme på en digital gruppe hvis du ikke er i en.

Vær raus når noen ber om å få bli med i kollokviegruppa eller gruppearbeidet. 

Ressurser

Kilde: Tekstene er basert på forskning og tekster fra Psykologisk institutt ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet.

Publisert 2. apr. 2020 16:59 - Sist endret 22. juli 2020 09:42