English version of this page

Digitale løsninger for undervisere

Denne siden inneholder snarveier til digitale verktøy og pedagogiske tips for deg som underviser.

Pedagogiske tips til digital undervisning og planlegging

Praktiske råd for undervisningsplanlegging og eksempler på opplegg for undervisning og eksamen.

Opptak og kursopplastning

Bildet kan inneholde: vis enhet, utgangsenhet, tilbehør til dataskjerm, teknologi, dataskjerm.

Videomøter

  • Zoom: Book videomøter direkte i Outlook, del skjerm og ta opptak av møtene
  • Microsoft Teams: Tekstchat, fildeling og samskriving i Office 365-programmer

Hjemmekontor

Bildet kan inneholde: utklipp, diagram.

Remote Desktop

Tilgang til kontormaskinen din hjemmefra

UiO Programkiosk

Bruk programmer uten å installere på maskinen, og få tilgang til hjemmeområdet og delte områder.

Facebook-gruppe for digital dugnad

En nasjonal Facebook-gruppe med erfaringsutveksling om digital undervisning.

Helpdesk

Bildet kan inneholde: font.

UiOs Helpdesk for digitale tjenester for studenter og ansatte

  • Få personlig veiledning på telefon og ved fjernstyring av PC-en