English version of this page

Digitale løsninger for undervisere

Denne siden inneholder snarveier til digitale verktøy og pedagogiske tips for deg som underviser.

Undervisning hjemmefra

Bildet kan inneholde: vis enhet, utgangsenhet, tilbehør til dataskjerm, teknologi, dataskjerm.

Videomøter

  • Zoom: Book videomøter direkte i Outlook, del skjerm og ta opptak av møtene
  • Microsoft Teams: Tekstchat, fildeling og samskriving i Office 365-programmer

  • Skype: Tekstchat, lydchat og videomøter

Pedagogiske tips

Facebook-gruppe for digital dugnad

En nasjonal Facebook-gruppe med erfaringsutveksling om digital undervisning.

Hjemmekontor

Bildet kan inneholde: utklipp, diagram.

Remote Desktop

Tilgang til kontormaskinen din hjemmefra

UiO Programkiosk

Bruk programmer uten å installere på maskinen, og få tilgang til hjemmeområdet og delte områder.

Helpdesk

Bildet kan inneholde: font.

UiOs Helpdesk for digitale tjenester for studenter og ansatte

  • Få personlig veiledning på telefon og ved fjernstyring av PC-en

Seks tips for å lykkes med digital undervisning

Med Joachim Pacheco-Lie. Video: Shane David Colvin og Arild Blomkvist

Aktuelt