Det digitale UiO

Mengder og tall. Det digitale UiO er mangfoldig og i stor aktivitet. Her er oversikter over hva som skjer i en del av verktøyene våre.

Skrivebord med Mac, kaffekopp, notatblokk og hånd som skriver

Dagens tall fra Zoom

Oppdateres hver time.

Antall møter i Zoom til nå i dag
Møteminutter i Zoom til nå i dag
Antall møtedeltakere i Zoom til nå i dag

Bruk av Zoom

Zoom er UiOs foretrukne løsning for videomøter. Zoom brukes også både til digital og hybrid (fysisk/digital) undervisning.

Antall møter i Zoom, fordelt på organisators tilknytning

Grafen viser antall møter som har vært avholdt, fordelt på organisators tilknytning til UiO. Hvis du klikker på en tilknytning, vises fordelingen av den tilknytningen på enheter ved UiO.

Viser antall møter, fordelt på organisators tilknytning og sted

Antall møter i Zoom, fordelt på organisators enhet

Grafen viser antall møter, fordelt på organisators enhet ved UiO. Hvis du klikker på en enhet, får du fordeling av forskjellige typer tilknytninger.

Viser antall møter, fordelt på organisators sted og tilknytning

Zoom-møter, samlet for UiO, vårsemesteret 2022

Grafen viser hvor mange møter det ble satt opp i Zoom pr dag på UiO i vårsemesteret 2022.

Zoom-webinarer

I tillegg til møtene over, ble det arrangert en rekke webinarer, som typisk er store forelesninger eller konferanser:

Januar: 632. Februar: 510. Mars: 340. April: 293. Mai: 278. Juni: 355

Forelesningsopptak og video

Applikasjonen Forelesningsopptak er UiOs standardløsning for opptak av undervisning. Enkelt i bruk fra auditorier eller hjemmefra, og med automatisk opplasting av opptak til timeplanen. 

Avspilling av forelesningsvideo, samlet for UiO

Grafen viser hvor mange forelesningsvideoer som spilles av pr dag på UiO.
→ Se også avspilling av forelesningsvideo på UiO, fordelt på fakultet.

Basert på "unique events" i Google Analytics. Dvs. at det telles avspilling maksimum en gang per dag per video per bruker i en nettleser.

Antall opptak fra Forelesningsopptak lastet opp

Grafen viser antallet opptak lastet opp til timeplanen fra Forelesningsopptak per dag.

Antall videoer lastet opp fra Forelensingsopptak i Vortex per dag

Antall minutter opptak fra Forelesningsopptak lastet opp

Grafen viser samlet antall minutter opptak lastet opp i Vortex fra applikasjonen Forelesningsopptak per dag.

Samlet antall minutter med video lastet opp fra Forelesningsopptak i Vortex per dag

All video lastet opp til Studier-delen av UiOs nettsted

Grafen viser antall nye videoer per dag under www.uio.no/studier. Dette er alle typer video, ikke bare forelesningsopptak.

Antall nye videoer lastet opp i Vortex under www.uio.no/studier per dag

Avspilling av forelesningsvideo, samlet for UiO, vårsemesteret 2021

Grafen viser hvor mange som spilte av en forelesningsvideo én eller flere ganger pr dag på UiO i vårsemesteret 2021.

Robotisering ved UiO (RPA)

Visste du at UiO har roboter? Robotene er programvare som logger seg inn i ulike systemer for å hente og/eller registrere data. Når roboten tar seg av rutineoppgavene, frigjøres tid for saksbehandler til oppgaver som krever menneskelig vurdering.

Timer spart for alle RPA-prosesser

Grafen viser antall timer spart for de ulike RPA-prosessene våre. For hver arbeidsprosess er det estimert hvor lang tid en saksbehandler ville brukt på oppgavene, dette brukes til å beregne timer spart siden november 2018. Klikk på søylen for detaljer

Klikk på søylen for detaljer

VDI

Bruk av VDI

Grafen viser antall unike brukere av VDI (Virtual Desktop Infrastructure) i løpet av en dag.

Unike brukere av VDI per dag

UiOs nettsted

Antall sidevisninger på UiOs nettsted

Viser hvor mange sider som ligger på UiOs nettsted, som har blitt åpnet i en nettleser.

Antall besøkende på UiOs nettsted

Viser alle enkeltbrukere som har besøkt UiOs nettsted