Avspilling forelesningsvideo, samlet og pr fakultet

Tallene er basert på "unique events" i Google Analytics. Dvs. at det normalt telles maksimum ett besøk pr video pr bruker i samme nettleser.

 

Samlet for UiO

Grafen viser hvor mange som spiller av en forelesningsvideo én eller flere ganger pr dag på UiO.

Avspilling av forelesningsvideo på HF

Grafen viser hvor mange som spiller av en forelesningsvideo én eller flere ganger pr dag på HF.

Avspilling av forelesningsvideo på Jus

Grafen viser hvor mange som spiller av en forelesningsvideo én eller flere ganger pr dag på Jus.

Avspilling av forelesningsvideo på MN

Grafen viser hvor mange som spiller av en forelesningsvideo én eller flere ganger pr dag på MN.

Avspilling av forelesningsvideo på Medisin

Grafen viser hvor mange som spiller av en forelesningsvideo én eller flere ganger pr dag på Medisin.

Avspilling av forelesningsvideo på Odontologi

Grafen viser hvor mange som spiller av en forelesningsvideo én eller flere ganger pr dag på Odontologi.

Avspilling av forelesningsvideo på SV

Grafen viser hvor mange som spiller av en forelesningsvideo én eller flere ganger pr dag på SV.

Avspilling av forelesningsvideo på Teologi

Grafen viser hvor mange som spiller av en forelesningsvideo én eller flere ganger pr dag på Teologi.

Samlet for UiO, vårsemesteret 2021

Grafen viser hvor mange som spilte av en forelesningsvideo én eller flere ganger pr dag på UiO i vårsemesteret 2021.

Publisert 11. mai 2021 11:02 - Sist endret 31. aug. 2021 12:02