POP3 ikke lenger støttet

Den 17. januar ble støtte for bruk av POP3 mot UiOs e-postsystem skrudd av.

Brukere som har benyttet seg av protokollen for å hente e-post den siste tiden er varslet.

Se informasjon om oppsett av e-postklienter

Ta kontakt med lokal-IT om du trenger hjelp til å sette opp e-postklient på nytt.


From January 17th, UiO's email system no longer accepts connections made using POP3.

Before the change was made, information was sent by email to all users using POP3 to fetch emails from UiO's email system.

If you are affected by this, see instructions on how to set up your email client.

If you need help setting up your email clients, contact local IT.

Emneord: pop3, email
Publisert 17. jan. 2018 09:23 - Sist endret 17. jan. 2018 09:23