Alpine

For at alpine skal fungere som forventet med standardoppsettet på UiO, må det gjøres noen endringer i innstillingene. Dette skyldes at IMAP-oppsettet i exchange er litt anderledes fra det i Cyrus.

Skilletegn for mapper er byttet fra «.» til «/». Enkelte spesialmapper vil også ha byttet navn, det gjelder: «INBOX.Sent» → «Sent Items», «INBOX.Drafts» → «Drafts» og «INBOX.spam» → «spam». Mapper med mellomrom i navnet må defineres med «"» rundt, se eksempelet under.

Det er ikke nødvendig å bytte ut «imap.uio.no» med «mail.uio.no», men vi anbefaler å også endre dette i konfigurasjonen.

Ta i bruk Alpine med standardkonfigurasjon

Enkleste måte å få alpine oppe å kjøre på etter migreringen til det nye e-post -og kalendersystemet er ved å benytte vår eksempelkonfigurasjon. Koden under kan kjøres i en terminal, da vil det taes en kopi av din eksisterende konfigurasjon før den nye standardkonfigurasjonen legges inn.

ssh login.uio.no
/site/bin/pine-fix.sh

Skriptet sjekker at du er på login.uio.no eller ulrik.uio.no og 
1) flytter din  ~/.pinerc file til ~/pinerc.YYYY-MM-DD-HHMM
2) kopierer /site/etc/pinerc.uio-exchange til din ~/.pinerc

 

Eksempelkonfigurasjon:

# Character set  

#character-set=ISO-8859-1
character-set=UTF-8

# Dersom man har definert en variabel PRINTER brukes denne
printer=ppr    

# Default bildefremviser er eog (Eye of Gnome)
image-viewer=eog 

# Lese INBOX og IMAP-mail samt lokal mail
inbox-path={mail.uio.no:993/ssl}INBOX

folder-collections="IMAP-mapper" {mail.uio.no:993/ssl}INBOX/[],
          "Ting paa M:" mail/[*]
postponed-folder={mail.uio.no:993/ssl}Drafts
default-fcc="{mail.uio.no:993/ssl}Sent Items"

# List of incoming msg folders besides INBOX, e.g. ={host2}inbox, {host3}inbox
# Syntax: optnl-label {optnl-imap-host-name}folder-path
incoming-folders=Drafts {mail.uio.no:993/ssl}Drafts,
Sent "{mail.uio.no:993/ssl}Sent Items"


# SMTP server  
smtp-server=smtp.uio.no

# I tilfelle bare brukernavn
user-domain=ulrik.uio.no

# News server  
nntp-server=nntp.uio.no

# LDAP servers for looking up addresses for alpine
# Ref. http://www2.usit.uio.no/it/ldap/klienter.html
#        
# Host: ldap.uio.no
# Port: 389 (LDAP sin standard-port)
# Base-DN (søkebase): dc=uio,dc=no (uten mellomrom etter komma)
# Scope: sub (staves noen ganger subtree)
# Bind DN til å logge inn i LDAP, hvis klienten tilbyr det: NEI.
# Ingen Bind DN, ikke logg inn.
# Kryptere forbindelsen med TLS/SSL: Ikke nødvendig når du ikke logger inn.
ldap-servers=ldap.uio.no "/base=dc=uio,dc=no/binddn=/impl=1/rhs=0/ref=0/nosub=0/tls=0/tlsm=0/type=/srch=contains/time=/size=/cust=/nick=UiO/matr=/catr=/satr=/gatr="

# Add these customized headers (and possible default values) when composing
# Will be used when hitting ^R in the heders section while composing
customized-hdrs=Reply-To:

# If the file "mbox" exists in the user's home directory, and is in
# Unix mailbox format, then when INBOX is opened this file will be
# selected as INBOX instead of the mail spool file. Messages will be
# automatically transferred from the mail spool file into the mbox
# file. Beginning with Pine 4.01, a message is displayed whenever Pine
# copies messages from the system mail spool directory to the mbox
# file.     
#        
# To disable this behavior, either remove/rename the "mbox" file or
# find the "disable-these-drivers=" variable in your Pine
# configuration file and add "mbox" to it. You must manually edit the
# config file so that you see the following:
#        
disable-these-drivers=mbox

# List of SASL authenticators to disable.
disable-these-authenticators=GSSAPI 

# Default features
feature-list=quell-folder-internal-msg,
       allow-8bit-news,
       enable-8bit-nntp-posting,
       enable-msg-view-urls,
       enable-msg-view-web-hostnames,
       no-enable-msg-view-addresses,
       combined-folder-display,
       enable-aggregate-command-set,
       enable-bounce-cmd,
       enable-flag-cmd,
       enable-full-header-cmd,
       enable-jump-shortcut,
       enable-unix-pipe-cmd,
       ignore-size-changes,
       expanded-view-of-folders

# The _URL_ is needed in between quotes in order du display
# webpages inside pine via lynx
#url-viewers="/usr/bin/lynx -emacskeys -use_mouse -nocolor _URL_"
url-viewers="/usr/bin/lynx -emacskeys -use_mouse _URL_"

# News-hierarki 
news-collections=Nyhetsgrupper-ved-UiO *{nntp.uio.no/nntp}[uio.*]
         Norske-nyhetsgrupper *{nntp.uio.no/nntp}[no.*]
         NTB *{nntp.uio.no/nntp}[ntb.*]
         CLARINET *{nntp.uio.no/nntp}[clari.*]                                                                                                                                                                             
         COMP *{nntp.uio.no/nntp}[comp.*]
         ALT *{nntp.uio.no/nntp}[alt.*]
         MISC *{nntp.uio.no/nntp}[misc.*]
         NEWS *{nntp.uio.no/nntp}[news.*]
         REC *{nntp.uio.no/nntp}[rec.*]
         SCI *{nntp.uio.no/nntp}[sci.*]
         SOC *{nntp.uio.no/nntp}[soc.*]
         TALK *{nntp.uio.no/nntp}[talk.*]

 

 

Publisert 7. nov. 2016 12:29 - Sist endret 7. nov. 2016 12:29