Automatisk sortering av meldinger i Evolution

Å sortere meldingene i ulike mapper hjelper deg med å holde god oversikt.

Det finnes to muligheter for å sortere meldingene:

1. Filtrering på server (filtre opprettet i webmail - OWA):

Ved å opprette filtrene i webmail (OWA), blir meldingene filtrert på e-posttjeneren før de blir hentet til Evolution. Dette er mer praktisk fordi sortering er uavhengig av programmet du bruker til å lese/sende e-post. Meldingene blir sortert likt uansett om du leser e-post via Evolution, webmail, på hjemmemaskinen din eller på mobile enheter.

Hvis du ønsker e-postfiltrering på denne måten - gjort på serveren - logger du inn i webmail (OWA) og setter opp filtrene dine der.

Det er viktig at du ikke redigerer filtre fra både fra Evolution og webmail. Du må altså bestemme deg for om du vil ha lokale filtre som filtrerer e-post kun på én datamaskin/enhet av gangen, eller om du vil ha filtre som filtrerer allerede på e-postserveren og gir lik sortering på alle enheter.

2. Lokal filtrering (filtre som kjører i Evolution).

Dersom du synes det er mest praktisk med lokale filtre som filtrerer e-post kun på én datamaskin/enhet av gangen, følger du veiledningen under:

Slik oppretter du filtre i Evolution:

1. Gå til Edit-menyen, og velg Message Filters.

Opprett en regel for et filter i Evolution
I vinduet som dukker opp, angir du hva du vil at Evolution skal filtrere etter og hva som skal gjøres med de e-postene som filteret fanger opp. Her kan du også angi og endre rekkefølge på filtrene. Vi anbefaler at du i hovedsak filtrerer på Sender og/eller Subject contains

Opprett et filter i Evolution

For e-post som fanges av filteret kan du bestemme hva Evolution skal gjøre; f.eks varsle, spille av en lyd og/eller flytte meldingene til en bestemt mappe.

Dersom du ikke har en passende mappe for filteret, kan du trykke New for å opprette en mappe. Bekreft valget av mappe med å trykke på OK.

Select Folder -> New

Publisert 7. nov. 2016 12:29 - Sist endret 9. nov. 2016 14:15