Opprett signatur i Evolution

En signatur er en forhåndsdefinert tekst som automatisk legges til nederst i e-postene du sender. Den skal være kort - helst ikke lenger enn 4 linjer - og vanligvis inneholder den kontaktinformasjon.

1. Gå til Edit → Preferences → Composer Preferences → Signatures.
Nye signaturer opprettes ved å trykke på knappen Add:

Signaturer i Evolution

Add åpner editeringsvinduet (tilsvarende hvis du velger Edit for en eksisterende signatur).

2. Gi signaturen et passende navn, f. eks. Standard. Skriv inn din ønskede signatur i Edit signature-feltet.

Endre Signatur

Når du skriver en ny e-post, kan du fra verktøylinjen velge hvilken signatur e-posten skal sende med:

Tilgjengelige signaturer i Ny melding

Publisert 7. nov. 2016 12:29 - Sist endret 9. nov. 2016 14:21