Kjente problemer med Apple-produkter

Beskrivelse RT-saker Saksnummer hos leverandør (Apple, Crayon) Jira-saksnummer (for usit) Ansvarlig Status
Slettet eller flyttet mail dukker opp igjen 1582477, 1500511, 1602191

,1658709, 1698233

Feilmeldt apple, saksnr. 

493290

kd-1 Anders Bruvik Problemet er kjent for Apple. De jobber med en løsning, men det er fortsatt ikke løst i 10.10.3, men problemet skal ha blitt noe mindre.
Flere mapper med sendt e-post 1474803   kd-11   Apple og Microsoft har valgt forskjellige standardnavn på mappen med sendt e-post i sine e-postklienter. Disse navnene avviker igjen fra hva som ble brukt på UiO før Exchange. Denne problemstillingen kunne vært bedre håndtert av NIKE-implementasjonsprosjektet, men vil i hovedsak ha truffet de som bruker flere e-postprogrammer (med ulikt oppsett).

Det anbefales å endre alle klientene til å bruke navnene Microsoft har valgt på spesialmappene; «Sent Items», «Junk Email», «Deleted Items» og «Drafts»).
Får ikke slettet mail, får feilmelding 1667262 Feilmeldt Apple, saksnr. 511466 kd-2    
Slutter å hente e-post automatisk 1633182 Feilmeldt Apple, saksnr. 511468 kd-3   Løst i iOS 8.3
Sende mail, får feil "Try again with selected server". Virker når man prøver igjen. 1636318   kd-4   Problemet er stort sett løst i 10.10.3
Treg IMAP 1636318   kd-5   IMAP er ikke en protokoll som priorteres av Microsoft, men erfaring og tilbakemeldinger per desember 2015 tyder på at IMAP-støtten i Exchange har blitt gradvis bedre/stablisert seg.
Dårlig støtte for svaksynte i OWA 1636318   kd-6   UiO har i liten grad mulighet til å påvirke utviklingen av OWA, så om støtten for svaksynte ikke bedres, så anbefales det å bruke en annen e-postklient.
Tråding fungerer ikke som det skal 1506286 Feilmeldt Apple, saksnr. 511469 kd-7   Det gamle e-postsystemet støttet tråding på tjenersiden, mens Exchange ikke gjør det. Etter overgangen må e-postprogrammet selv organisere e-post i tråder.
Viser feil dato på noen mail 1506286, 1725533 Feilmeldt Apple, saksnr. 511470 kd-8    
Henter ikke ned alle mail når man beveger seg med bærbar 1506286, 1748199, 1698233 Feilmeldt Apple, saksnr. 511472 kd-9    
Det tar noen ganger lang tid å hente ned mail. Kerberosproblemer, lang time-out-tid 1506286 Feilmeldt Apple, saksnr. 511473 kd-10    
Deligering av kalender gir ofte feilmelding, er ustabilt 1658804, 1507921   kd-13   Har fått tilbakemelding fra Apple. Står i JIRA.
Foreslå nytt tidspunkt for møte fungerer ikke fra Apple Kalender   apple: 494458     Er ikke støttet. Vi har meldt inn ønske om ny funksjonalitet til Apple
Bruker får ikke opprettet mailkonto   apple: 506799 kd-14    
Treghet / upålitelig svar fra «Check availability»   apple: 514905 kd-15    
Arbeidsuke off-by-one i «Check availability…»   meldt til apple kd-16    

 

Publisert 26. jan. 2015 18:57 - Sist endret 10. des. 2015 17:02