Mottaksinnstillinger

I listeadministrasjonsgrensesnittet kan du velge blant flere mottaksinnstillinger, der du velger hvordan du ønsker å motta e-post fra e-postlister.

For å stille inn hvordan e-post skal sendes til deg fra e-postlister, velger du den aktuelle listen i administrasjonssystemet. Velg "Subscriber Options" i venstremenyen, og du vil få opp en rullgardinmeny hvor du kan velge "reciving mode". Du kan velge mellom følgende alternativer:

 

digest (MIME format):
 • E-postlisten samler opp e-post og sender deg jevnlig en e-post som inneholder alle e-postene som har blitt samlet opp siden forrige utsendelse. Dette alternativet sender oppsamlet e-post i MIME-format.
 • Det er opptil administrator av listen å bestemme hvilke dager oppsamlet e-post sendes ut. Administrator kan også bestemme hvor mange e-poster som skal samles opp før de sendes ut - uavhengig av tidspunkt.
digest (plain text format):
 • E-postlisten samler opp e-post og sender deg jevnlig en e-post som inneholder alle e-postene som har blitt samlet opp siden forrige utsendelse. Dette alternativet sender oppsamlet e-post i ren tekst.
 • Det er opptil administrator av listen å bestemme hvilke dager oppsamlet e-post sendes ut. Administrator kan også bestemme hvor mange e-poster som skal samles opp før de sendes ut - uavhengig av tidspunkt.
html-mode:
 • Om en e-post til listen inneholder både en HTML-del og en alternativ del i ren tekst, så vil den rene teksten bli fjernet.
 • Om e-posten kun inneholder ren tekst eller et vedlegg, så leveres e-posten uforandret.
standard (direct reception):
 • Du mottar all e-post som er sendt til e-postlisten umiddelbart.
no mail
 • Du mottar ingen e-post fra e-postlisten i det hele tatt, men er fremdeles meldt på listen.
 • Om listen har arkiv, og det er åpent for medlemmene, så vil du fremdeles ha tilgang til arkivet.
you do not recieve your own posts:
 • Du mottar all e-post som er sendt til e-postlisten umiddelbart, men du mottar ikke e-post som du selv sender til listen.
notice mode:
 • Du mottar e-post sendt til listen umiddelbart, men innholdet i e-posten er fjernet.
 • Kan brukes om du kun trenger å vite hvem som har sendt e-posten og emne/subject.
 • Om listen har arkiv, og det er åpent for medlemmene, så kan hele e-posten leses der og man kan be om å få den tilsendt.
summary mode:
 •  E-postlisten samler opp e-post og sender deg jevnlig en e-post som inneholder en oversikt over e-post sendt til listen siden forrige utsendelse.
 • Oversikten inneholder tidspunkt, avsender, emne/subject og en lenke til hele e-posten.
 • Det er opptil administrator av listen å bestemme hvilke dager oversikten sendes ut. Administrator kan også bestemme hvor mange e-poster som skal samles opp før en oversikt sendes ut - uavhengig av tidspunkt.
text only mode:
 • Om en e-post til listen inneholder både en HTML-del og en alternativ del i ren tekst, så vil HTML-delen bli fjernet.
 • Om e-posten kun inneholder HTML eller et vedlegg, så leveres e-posten uforandret.
urlize mode:
 • Store vedlegg vil bli fjernet og erstattet med en lenke hvor man kan laste ned vedlegget. Per i dag gjelder dette vedlegg over 10240 bytes.

 

Administratoren(e) av e-postlisten kan begrense utvalget mottaksinnstillinger. Du vil derfor ikke nødvendigvis finne alle disse mottaksmodusene på alle e-postlister. Administrator har ogås muligheten til å sette mottaksmodus for alle medlemmene på listen.

Publisert 2. mai 2010 18:45 - Sist endret 29. mai 2010 19:19