Administrasjon av medlemmer

Om du er inne på en liste du har adgang til å administrere, så kan du velge "Admin" fra menyen til venstre ellers må du navigere deg fram til listen og bruke "Admin"-knappen ved siden av listenavnet. Deretter velges "Manage subscribers" eller "Review members".

Legge til medlemmer

For å legge til et og et medlem, så kan du fylle inn e-postadressen i feltet til høyre for "Add an user", og så klikke på "Add"-knappen. Kryss av for "quiet" om du ikke ønsker at det automatisk skal sendes ut en e-post om medlemskapet til det nye medlemmet.

Ønsker du å legge til flere medlemmer samtidig, trykker du på "Multiple add"-knappen. Da får du opp en tekstboks hvor det kan fylles inn en e-postadresse per linje, eventuelt også navnet på medlemmet. Pass på å legge inn et mellomrom mellom e-postadresse og navn.

Når du er ferdig med å fylle inn, legges medlemmene til ved å trykke på "Add subscribers"-knappen. Kryss av for "quiet" om du ikke ønsker at det automatisk skal sendes ut en e-post om medlemskapet til de nye medlemmene.

"Pending subscribtions"-knappen tar deg til en side som viser hvem som ønsker å bli medlem på listen. Dette gjelder kun lister som krever godkjenning av nye medlemmer.

Legge til en annen liste som medlem

Hvis det er en annen Sympa-liste ved UiO ,så kan du distribuere e-posten videre til denne listens medlemmer ved å bruke 'List inclusion'. 

Velg "Admin" fra menyen, deretter "Edit list config" og så "Data sources". Skriv så den andre listens adresse i feltet "List inclusion" og trykk på "Update"-knappen. Dette vil kun fungere hvis begge  listene er Sympa-lister ved UiO.

Når du har lagt til en annen Sympa-liste som medlem på listen din med "List inclusion", så vil medlemmene til listen som er lagt til være synlige i medlemsoversikten til din liste.

Vær oppmerksom på at når det hentes medlemmer fra en annen liste, så blir ikke innstillingene/attributtene til medlemmene tatt med. Om for eksempel noen av medlemmene på listen som legges til er satt til "nomail", så vil de ikke automatisk bli satt til "nomail" på din liste. Dette gjelder både første gangen medlemmer hentes og ved senere oppdateringer - en endring av innstillingene til et medlem vil ikke gjenspeiles på andre lister, men må spesifikt endres på hver enkelt liste.

NB! Du skal kun gjøre dette hvis du enten eier begge listene eller har innhentet samtykke fra den andre listens eiere!

Fjerne medlemmer

Kryss av i ruten til høyre for de(n) adressen(e) du ønsker å fjerne og trykk på "Delete selected email adresses"-knappen. Om du ikke ønsker at det sendes ut informasjon til de berørte om at medlemskapet på listen er avsluttet, så må det krysses av for "quiet".

Hente ut fil med listemedlemmene

På siden man administrerer medlemmer så er det en "Dump"-knapp - den gir deg en tekstfil med alle medlemmene til listen (en e-postadresse per linje).

Vær kritisk til hva du bruker adressene til - de skal ikke uten videre utleveres. Husk også at Sympa automatisk kan inkludere medlemmer fra en liste i en annen (settes opp under "Admin -> Edit List Config -> Data Sources").

Publisert 2. mai 2010 03:38 - Sist endret 9. feb. 2012 10:58