Administrasjon av medlemmer

Om du er inne på en liste du har adgang til å administrere, så kan du velge "Admin" fra menyen til venstre ellers må du navigere deg fram til listen og bruke "Admin"-knappen ved siden av listenavnet. Deretter velges "Manage subscribers" eller trykk på "Subscribers" øverst i venstremargen, der også antallet medlemmer listes opp.

Legge til medlemmer

For å legge til et og et medlem, så kan du fylle inn e-postadressen i feltet under "To add an individual user", og så klikke på "Add"-knappen. Kryss av for "Quiet" først om du ikke ønsker at det automatisk skal sendes ut en e-post om medlemskapet til det nye medlemmet.

Ønsker du å legge til flere medlemmer samtidig, trykker du på "Multiple add"-knappen. Da får du opp en tekstboks hvor det kan fylles inn en e-postadresse per linje, eventuelt også navnet på medlemmet. Pass på å legge inn et mellomrom mellom e-postadresse og navn.

Når du er ferdig med å fylle inn, legges medlemmene til ved å trykke på "Add subscribers"-knappen. Kryss av for "quiet" om du ikke ønsker at det automatisk skal sendes ut en e-post om medlemskapet til de nye medlemmene.

"Pending subscribtions"-knappen tar deg til en side som viser hvem som ønsker å bli medlem på listen. Dette gjelder kun lister som krever godkjenning av nye medlemmer.

Legge til en annen liste som medlem

Dette kan ikke lenger gjøres av listeeier. Ta kontakt med postmaster-kontakt@usit.uio.no for bistand til å legge til lister i lister.

NB! Du skal kun gjøre dette hvis du enten eier begge listene eller har innhentet samtykke fra den andre listens eiere!

Fjerne medlemmer

Kryss av i ruten til høyre for de(n) adressen(e) du ønsker å fjerne og trykk på "Delete selected email adresses"-knappen. Om du ikke ønsker at det sendes ut informasjon til de berørte om at medlemskapet på listen er avsluttet, så må det krysses av for "Quiet". Dersom det ikke er en rute du kan krysse av på betyr det at medlemmet er inkludert enten via en annen liste eller en datakilde. Du kan se hvilken kilde det er under feltet "sources". Når medlemmet er fjernet fra kilden kan du trykke på "Synchronize members with data sources"-knappen, og listen blir oppdatert.

Hente ut fil med listemedlemmene

På siden man administrerer medlemmer så er det en "Dump"-knapp øverst på siden- den gir deg en tekstfil med alle medlemmene til listen (en e-postadresse per linje).

Vær kritisk til hva du bruker adressene til - de skal ikke uten videre utleveres. Husk også at Sympa automatisk kan inkludere medlemmer fra en liste i en annen (må bestilles gjennom postmaster-kontakt@usit.uio.no)

Publisert 2. mai 2010 03:38 - Sist endret 19. mars 2019 13:29