Fødselsnummer i e-post

Fødselsnummer er ikke regnet som en en særlig kategori av personopplysninger (sensitiv personopplysning), men det er allikevel klare retningslinjer og begrensninger for bruken av dette. Fødselsnummer skal anses som røde data etter UiO sine rutiner for klassifisering av data.

Dersom du som saksbehandler har behov for å samle inn eller sende informasjon som identifiserer en person så bør dette generelt gjøres ved å be om færrest mulig opplysninger som identifiserer personen. Dette er eksempelvis:

  • UiO-brukernavn (de er unike)
  • Student- eller ansatt-nummer
  • Navn og fødselsdato  (OBS! Kun fødselsdato uten personnummer)

Du lese mer om bruken av personopplysninger på personvern-sidene til UiO og på IT-sikkerhetssidene.

Publisert 25. nov. 2014 12:52 - Sist endret 30. mars 2020 14:08