Fødselsnummer i e-post

Fødselsnummer er ikke regnet som en sensitiv personopplysning, men det er allikevel klare retningslinjer og begrensninger for bruken av dette. Fødselsnummer skal derfor ikke sendes i e-post uten å være kryptert (med kryptert menes GPG- eller S/MIME-kryptert).

Dersom du som saksbehandler har behov for å samle inn eller sende informasjon som identifiserer en person så bør dette generelt gjøres ved å be om færrest mulig opplysninger som identifiserer personen. Dette er eksempelvis:

  • UiO-brukernavn (de er unike)
  • Student- eller ansatt-nummer
  • Navn og fødselsdato  (OBS! Kun fødselsdato uten personnummer)

Du lese mer om bruken av personopplysninger på personvern-sidene til UiO og på IT-sikkerhetssidene.

Publisert 25. nov. 2014 12:52 - Sist endret 5. juni 2018 09:31