Kryptering av e-post

Det er mulig å sikre e-post som kommunikasjonskanal ved å signere og kryptere alle meldinger som går mellom partene i en samtale.

Om kryptering

En mulighet er å benytte seg av PGP/GPG-kryptering. Dette er noe enhver kan sette opp, men det er  komplisert og anbefales kun for avanserte brukere. Det er også slik at dersom det skal benyttes mellom to parter i en e-postutveksling, så må begge parter ha satt opp støtte for PGP/GPG-kryptering.

Husk, skal du kryptere meldinger må også dine samtalepartnere ta i bruk PGP/GPG. Hvis du velger å ta i bruk PGP/GPG, er det kritisk at du behandler nøkler og tilhørende passord med nok respekt. Hvis andre får tilgang til nøkler og nøkkelpassord så er samtalene ikke lenger sikret.

Advarsel: Hvis du mister nøklene og tilhørende nøkkelpassord så er alle meldinger kryptert med dette nøkkelparet gått tapt!

Ta i bruk PGP/GPG

Det er to steg i prosessen:

  1. Generere et nøkkelpar; en privat nøkkel og en offentlig nøkkel.
  2. Sette opp PGP/GPG-støtte i Thunderbird. Dette fungerer bare med Thunderbird. UiO har ingen anbefalinger for kryptering i Outlook.
Publisert 10. juni 2010 23:53 - Sist endret 18. okt. 2016 09:31