Slette en gammel konto

Å fjerne en e-post konto er samme prinsipp enten det er POP3, IMAP eller Exchange. Avhengig av telefontype vil det som ofte varierer være hvor man finner innstillinger og menyen for å slette en konto. Det kan være en fordel å slette gamle kontoer før du oppretter en ny.

Eksempelet under er fra en Samsung telefon:

1. Finn frem til applikasjonen Email eller E-post på Android-enheten og start denne.

2. Trykk på Meny-knappen lengst ned på telefonen og gå inn på Innstillinger

3. Finn Kontoinnstillinger.  Gå inn på denne.

4. På Kontoinnstillinger kan du ha en eller flere mail-kontoer satt opp. Hvis du ønsker å fjerne disse trykker du på søppelkassen øverst til høyre. Da får du valg om å huke av for hvilke(n) konto du ønsker å slette. Huk av (sett grønn hake) og trykk Slett øverst til høyre på telefonen. E-post kontoen blir nå helt fjernet.

 Eksterne veieledninger:

 

Publisert 5. mars 2014 10:15 - Sist endret 26. okt. 2016 08:44