English version of this page

Opprette eller sperre rom og grupper i kalenderen (Exchange)

Hvorfor rom og grupper til bruk i kalenderen på UiO?

UiOs e-post- og kalenderssytem, Exchange, ligger bak kalenderen du bruker i Outlook, på mobil eller en annen kalederapplikasjon. Rom og ressurser kan legges inn i Exchange slik at du og andre kan reservere det fra kalenderen. 

Exchange har også støtte for praktiske funksjoner som kalendergrupper og felleskalendere.  

Ta i bruk

Ansatte og IT-ansatte på UiO kan bestille at rom eller ressurser opprettes eller sperres, samt bestilling av kalender grupper og felleskalendere. Fyll ut nettskjema som er tilgjengelig nedenfor. for å bestille.

 

Nettskjema for bestilling

 • Opprett et rom som kan reserveres i kalenderen.

  • Møterom og en del andre rom kan bestilles gjennom kalendren når du kaller inn til et møte. Før det er mulig, må rommet legges inn i Exchange, som er kalendersystemet på UiO. Dette gjøres én gang.
 • Sperring av møterom i Exchange ved UiO

  • Møterommene kan også sperres, slik at de ikke kan velges i kalenderen. Dette kan brukes når en bygning er stengt, hvis rommet oppgradres eller annet som gjør at rommet ikke kan brukes i en periode. 
 • Opprett en ressurs som kan reserveres i kalenderen

  • Det finnes en del ressurser (redskaper, spesielutstyr og lignende), som det er praktisk å kunne bestille gjennom kalenderen. Før det er mulig, må ressursen legges inn i Exchange, som er kalendersystemet på UiO. Dette gjøres én gang. Ressursen er da opprettet og kan velges i kalenderen. 
 • Opprett eller få synkronisert en gruppe (kalendergruppe/Exchange-gruppe) slik at den kan brukes til å gi tilganger og sende invitasjoner i kalender.

  • Det er pratisk å kunne sende møteinvitasjoner til en gruppe, i stedet for til mange enkeltpersoner. En slik gruppe kan opprettes for for eksempel alle ansatte i en gruppe eller seksjon. Kalendergrupper viser ledig/opptatt for alle som er lagt inn i den. Det får du ikke om du sender invitasjon til en e-postliste med de samme mottakerne. Gruppene kan også brukes til å gi rettigheter til en e-post-/kalenderkonto. 
 • Opprett felleskalender

  • En felleskalender er praktisk om en gruppe personer har behov fpr å se aktiviteter uten av aktivitetene legges i hver enkeltpersons kalender. For eksempel kan besøk av skoleklasser til museene legges i en slik felleskaleneder, datoer i et årshjul for en seksjon eller framdriftsplan før et arrangement eller lignende. 

Hvem kontakter jeg?

Har du spørsmål om opprettelse eller sperring av rom eller ressurser, opprettelse av grupper eller opprettelse av felleskalender, send e-post til postmaster-kontakt@usit.uio.no.

Har du andre spørsmål om IT-tjenestene, se kontaktpunkter for support