Flytte e-post mellom mapper i Roundcube

Det finnes to måter å flytte e-post fra en mappe til en annen i Webmail: flere om gangen eller enkeltvis.

Flytte flere meldinger av gangen

I hovedvinduet er det en liste over e-post, og til venstre for denne er det en liste over mapper.

E-postene du markerer i lista blir røde. Velg flere meldinger ved holde nede Ctrl-tasten. Velg en sammenhengende rekke av e-post ved å markere første e-post, hold så nede Shift-tasten og klikk på den siste e-posten i rekken. Deretter kan du trykke på én av meldingene du har valgt og holde venstre musetast nede mens du drar e-postene over i ønsket mappe. 

Slik sletter du også flere e-poster på en gang; velg de e-postene du ønsker å slette og dra dem over til mappen Trash.

Flytte meldinger enkeltvis

Marker den meldingen du vil flytte og dra den over.

Du kan også dobbeltklikke på den aktuelle meldingen i e-postlista. Over innholdet i e-posten vil det da dukke opp en nedtrekksmeny der det står Move to. Her kan du velge mappen du vil flytte meldingen til.

Publisert 26. okt. 2016 09:55 - Sist endret 26. okt. 2021 10:46