Sett opp en signatur i Roundcube

RoundCube har støtte for flere identiteter, hvis du vil operere med flere e-postadresser. Signaturen regnes i RoundCube som en del av identiteten.

Første gang du logger deg inn på den nye webmail-klienten Roundcube, vil din(e) identitet(er) og adressebok bli import fra den gamle klienten Squirrelmail.

For å gjøre endringer din identitet i RoundCube, går du til Innstillinger → Identiteter.

Velg identiteten som alt ligger der, og skriv inn ditt fulle navn som Visningsnavn. Sett denne første identiteten som standard, og skriv inn en kort signatur - ikke mer enn fire linjer. Denne legges til nederst i e-postene du sender. 

Med Roundcube er det mulig å lage HTML-signatur. Du kan for eksempel legge inn en lenke til enheten du jobber ved som en del av signaturen.

Trykk til slutt på Lagre-knappen nederst for å lagre og aktivere endringene.

Innstillinger for signatur

For å gjøre tilpasninger for når signaturen skal legges ved i utgående e-post, går du til Innstillinger Oppsett → Skriving av meldinger → Innstillinger for signatur: Standard er at signatur legges til all utgående e-post. Alternativene er ellers Aldri, kun på nye meldinger og kun i svar og videresendinger.

Dersom du har valgt Ved svar på e-post, vil Roundcube starte den nye meldingen over orginalmeldingen. Du kan også sette Plassering av signatur ved svar eller videresending til over sitert melding eller under sitert melding.

Som standard er valget Fjern orginalsignaturen i svar på melding aktivert.

Publisert 26. okt. 2016 09:55 - Sist endret 26. okt. 2021 12:16