Mulige visninger i hovedvinduet til Roundcube

Forhåndsvisning av e-post

forhåndsvisning i Roundcube

I hovedvinduet kan du bestemme om du vil ha en forhåndsvisning av e-post eller ikke. Som standard er forhåndsvisning skrudd av, og da er hovedvinduet delt i to (med en venstre kolonne som viser mapper og en høyre kolonne som gir en opplisting av e-post i den aktuelle mappen).

Dersom forhåndsvisning skrus på, vil den høyre delen av hovedvinduet splittes i to. Du vil da se e-post i mappen til venstre og visning av innhold i valgt e-post til høyre. Se skjermdumpene under:

visning av e-postmappevisning av innhold i e-post

Tilpass visning av Meldingsoversikt

Klikk på Meldingsoversikt-ikonet, og et vindu kommer opp som lar deg velge: 

  • Listevisningsmodus
  • Listekolonner som skal vises
  • hvilken Sorteringskolonne du ønsker 
  • Sorteringsrekkefølge - stigende eller synkende

Standard visning av Listekolonner er: Avsender/Mottaker, Dato, Størrelse, Vedlegg og Flagg.

Standard Sorteringskolonne er Dato mottatt og standard for Sorteringsrekkefølge er synkende.

Tilpass visning: Trådet og hvilke kolonner.

Aktiver trådet visning

Roundcube har støtte for visning av e-posttråder (threaded view). Aktiver Tråder, så vil e-poster som hører sammen bli vist som en tråd. 

Hovedvindu med trådet visning

Tråden vises samlet i meldingsoversikten, sortert etter siste e-post i tråden. Tråden ekspanderer og vises ved å trykke på pluss-tegnet til venstre.

Forskjellige visninger av trådede visninger

Det finnes videre tre knapper for Tråder under Meldingsoversikt

  • Utvid alle 
  • Utvid uleste
  • Skjul alle
Publisert 26. okt. 2016 09:55 - Sist endret 26. okt. 2021 13:25