Abonnere på mapper

Det er mulig å endre hvilke mapper / kataloger i en e-postkonto som skal vises i Thunderbird. Dette kalles å abonnere eller "subscribe".

Endre abonnering/mappevisning

  1. Velg File Subscribe... fra menyen (eller høyre-klikk på en mappe i mappeoversikten og velg Subscribe...).
  2. Sørg for at riktig e-postkonto er valg i nedtrekksmenyen for Acount.
  3. Trykk på pilene  til venstre for mappenavnene for å ekspandere/se undermapper.
  4. Boksene til høyre for mappenavnene viser om du abonnerer på mappen:
    • Hvis en boks har et kryss så abonnerer man (mappen vises).
    • Du kan krysse av / fjerne kryss enten ved å trykke på boksene eller markere en mappe og bruke knappene.
  5. Trykk på OK-knappen for å lagre endringene du har gjort.

Bilde av vinduet for abonnering i Thunderbird

Mer om abonnering...

Når og hvorfor

Å endre abonnering på mapper er ikke noe man vanligvis har behov for å gjøre, men en sjelden gang skjer det noe uforutsett f.eks. at en flytting av mapper feiler. Da kan det skje at en mappe har fått nytt navn, men at abonneringen ikke er endret slik at mappen ikke vises. Da kan man selv endre abonneringen.

Om man skal holde et foredrag som inkluderer å bruke Thunderbird, så kan det være aktuelt å endre på abonneringen slik at ikke alle mappene vises.

Krav

For å kunne endre visning / abonnering på mapper må e-postkontoen være av typen IMAP (dette er standard på UiO og den vanligste kontotypen).

Slettes ikke

Husk at om du velger å ikke vise / abonnere på en eller flere mapper så fjernes ikke mappene fra e-postsystemet (og de vil f.eks. fremdeles telle med i brukt e-postkvote).

Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 12:57