Adressebok og kontakter

Finn ut hvordan du bruker adresseboken i Thundbird.

Adressebok

Åpne adresseboken i fra Thunderbirds hurtigliste (jumplist)

Det er fire måter du kan åpne adresseboken i Thunderbird på:

 • Trykk på "Address Book"-knappen.
 • Bruk hurtigtast-kombinasjonen Ctrl+Shift+B (hold inne Ctrl- og Shift-knappen mens du trykker på "b")
 • I menyen, velg Tools Address Book
 • I fra Thunderbirds hurtigliste i Windows 7 (se skjermbilde)

Litt avhengig av hvordan Thunderbird er satt opp vil man ha en eller flere adressebøker. I venstre kolonne kan man markere den adresseboken man ønsker å jobbe med.

LDAP-oppslag i adresseboken i Thunderbird

Legge til, endre eller slette kontakter

Etter å ha åpnet adresseboken man ønsker å legge til en kontakt i så kan man gjøre det ved å:

 • Trykke på "New Contact"-knappen
 • Bruke hurtigtast-kombinasjonen Ctrl+N
 • I menyen, velge File → New → Address Book Contact...

For å slette en eller flere kontakter må man først markere kontakten(e) og så velge mellom å:

 • Trykke på "Delete"-knappen
 • Bruke tasten Delete/Del
 • I menyen, velge Edit Delete Contact

For å endre på en kontakt må man først markere kontakten og deretter:

 • Trykke på "Properties"-knappen
 • Bruke tasten Enter/Return
 • I menyen, velge Edit Properties...

NB! I adresseboken koblet opp mot UiO sin katalogtjeneste (vanligvis kalt "UiO", har en jordklode som ikon) så vil det ikke være mulig å legge til eller slette kontakter, men man kan søke i den.

Legge til, endre eller slette kontakter uten å gå inn i adresseboka

Når du leser en e-postmelding så vil det alltid være en stjerne til høyre for avsender og mottakere:

 • Om stjernen er grå er ikke e-postadressen lagt inn i Thunderbird sin lokale adressebok. Trykker du på stjernen vil adressen bli lagt til.
 • Om stjernen er gul så finnes e-postadressen i den lokale adresseboka. Trykker du på stjernen vil du få opp et lite vindu/boks hvor du kan endre navn, samt knapper for å slette og endre kontakten.

Stjerne ved siden av kontakt betyr at kontakten er i adresseboken

Du kan også høyreklikke på en e-postadresse for å enten legge den til adresseboka eller endre på kontakten (om den allerede er lagt inn).

Overføre kontakter mellom e-postprogrammer

Overføring av kontakter mellom to e-postprogrammer gjøres ved å først lagre kontaktene man skal overføre i en fil (eksport), deretter legges kontaktene inn i det nye programmet (import).

Om programmet du skal legge kontaktene inn i ligger på en annen maskin må du kopiere filen til denne maskinen før kontaktene kan importeres.

Eksport av kontakter

For å overføre kontaktene du har lagret i Thunderbird til en annen maskin så de lagres i en fil. Det gjøres på følgende måte:

 1. Åpne adresseboken (f.eks. ved å velge Tools Address Book fra menyen).
 2. Markere adresseboken (i venstre kolonne) man ønsker å eksportere.
 3. Velg Tools Export... fra menyen i adressebok-vinduet.
 4. Skriv inn navnet du ønsker at den lagrede filen skal ha
 5. Velg filtype (Save as type).
  • Velg LDIF om kontaktene skal overføres til et annet Thunderbird-program.
  • Velg f.eks. Comma Separated (eller Tab Delimited) om kontaktene skal overføres til Outlook.
 6. Trykk tilslutt på "Save"-knappen.

Import av kontakter

Om du har en fil med kontakter som du ønsker å legge inn i Thunderbird gjøres det med følgende steg:

 1. Åpne adresseboken (f.eks. ved å velge Tools Address Book fra menyen).
 2. Velg Tools Import... fra menyen i adressebok-vinduet.
 3. Marker valget Address Books og trykk på Next.
 4. Pass på at "Text file" er markert (om du kan velge f.eks. Outlook så det være installert - importen skjer direkte).
 5. Velg type fil (LDIF, komma- eller tab-separert), naviger deg fram til filen som skal importeres og trykk på Open.
  • Om du ikke importerer en LDIF-fil så vil det dukke opp en boks om hvilke felter som inneholder hva (som regel er det bare å trykke OK).
 6. Trykk på Finish.

Det skal nå ha dukket opp en adressebok (i venstre kolonne) med samme navn som filen du importerte. Om du ønsker å legge kontaktene inn i en eksisterende adressebok kan dette gjøres ved å:

 1. Marker den nye adresseboken.
 2. Marker alle kontaktene. Velg mellom:
  • I menyen, velg Edit Select All.
  • Bruk hurtigtast-kombinasjonen Ctrl+A.
  • Marker den første kontakten, hold inne Shift og marker den siste.
 3. Dra kontaktene over i ønsket adressebok.
 4. Marker adresseboken du importere (i venstre kolonne, den som har et filnavn).
 5. Slette den markerte adresseboken.
  • Trykk på "Delete"-knappen
  • Bruk tasten Delete/Del
  • Fra menyen, velg Edit Delete Address Book
Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 12:57