Jeg vil søke i UiOs adressebok

De fleste ansatte og studenter ved UiO har valgt å la sin kontaktinformasjon bli publisert i UiOs katalogtjeneste, og denne kan du du søke i. Denne veiledningen forteller deg hvordan dette kan settes opp i Thunderbird.

Oppsett for søk i UiOs katalogtjeneste

Innstillingene for katalogsøk finner du under Tools → Account Settings → Composition & Addressing → Edit Directories ... . I dette vinduet finner du for UiO-installasjoner av programmet Thunderbird, en profil kalt uio. Dersom du har installert Thunderbird selv, ber vi deg legge til en LDAP-profil med følgende innstillinger under General: I feltet for Name setter man uio, i Hostname ldap.uio.no, Base DN settes til dc=uio,dc=no og portnummeret settes til 389.

Generelle LDAP-innstillinger i Thunderbird

Gå deretter til fanen Advanced. Vi anbefaler at du legger inn en begrensning på antall treff som skal vises for dine søk. Søker du på etternavn, er det mange på UiO som kan ha det samme navnet. For Scope settes Subtree og i feltet for Search filter settes (cn=*).

Avanserte LDAP-innstillinger i Thunderbird

Hvordan søke i UiOs katalogtjeneste

Å gjøre et katalogsøk etter en person tilknyttet UiO er meget enkelt. I Thunderbird trykker du på knappen Write (Ctrl + N) for å skrive en e-post. I adressefeltene (To:, Cc:) begynner du å skrive navnet til personene du vil at skal motta e-posten. I skjermbildet nedenfor skriver vi en e-post til Test Person, og gjør søket med de første bokstavene i personensetternavn. Det kan hende at det er flere personer som kommer med søkekriteriet. Jo mer fullstendig et slikt søk er, jo færre treff vil komme opp. Om det treffes for mange i søk så vises ord vi søker på i rødt.

LDAP-oppslag i adressefelt for utgående e-post

Mer avansert bruk

Man kan utføre en mer avansert søk ved å klikke i Address Book på topmenyen.

I venstre kolonne velg uio. Man kan nå utføre et søk basert på navn eller e-post i feltet som finnes i øverste høyre hjørne.

Address book search in LDAP

Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 12:58