Spam og uønsket e-post

Det kan bli mye spam og uønsket e-post. Derfor har UiO satt opp god spamfiltrering sentralt. Du kan selv gjøre innstillinger for filtreringen. 

Spamfiltrering i Brukerinfo

Hovedinnstillingene for spamfiltrering er like for alle brukere på UiO, uavhengig av hvilket e-postprogram de bruker. Innstillingene ligger i Brukerinfo. 

Hvis du føler at du må, kan du gjøre innstillinger i Thunderbird. Vi anbefaler likevel at du bruker spamfiltreringen i Brukerinfo (se over).

UiO har en løsning som muliggjør spam-filtrering direkte på e-postserveren. Innstillingene til UiOs sentrale løsning er plassert på Brukerinfo, og selve filtrene kan du sette opp og endre på i webmail.uio.no. Vi anbefaler at man fortrinnsvis gjør bruk av den sentrale spam-filtreringen, og at man kun bruker spam-funksjonaliteten i Thunderbird dersom man har behover ut over dette.

Enkel spam-håndtering i Thunderbird

Marker e-posten som du mener er spam eller scam og klikk på knappen Junk i verktøylinjen:

Spam- og scaminnstillinger i Tunderbird

Innstillingene for Spam (Junk) og E-mail Scams finner du under Tools → Options → Security.

Spam

Standardinnstillingen for hvordan Thunderbird håndterer spam (junk) e-post, er at når du markerer en e-post som junk, så skal Thunderbird automatisk flytte denne e-posten til mappen Junk. Alternativet er at e-posten slettes automatisk. Denne andre opsjonen anbefales ikke brukt, da en automatisk sletting av e-post kan gjøre at du bryter forvaltningsrettslige regler for e-post som må besvares. Det anbefales heller ikke å aktivere valget Mark messages determined to be Junk as read, da du da risikerer å overse viktig e-post som har blitt markert som junk.

Thunderbird: Spam-håndtering

Dersom du er usikker på hvor godt ditt spamfilter i Thunderbird virker, anbefaler vi at du aktiverer valget Enable junk filter logging. Du kan da få en liste over e-post som har blitt markert som spam (junk). 

Ved å bruke Junk-knappen aktivt, samt rette Thunderbird når den feilaktig marker e-post som spam (junk), vil Thunderbird over tid "trenes" i spamfiltrering og du vil kunne få en lettere e-posthverdag. Spam-treningen kan imidlertid gå galt, og da har du muligheten til å nullstille treningen ved å trykke på knappen Reset Training Data.

E-mail Scam

Scam (hoax) er en samlebetegnelse på flere typer lure-e-post, som f. eks. falske virusadvarsler, tragedier (hvor det spørres om penger), bli rik i en fart og svindel.

Som standard er valget for varsling av svindelforsøk aktivert i Thunderbird, og vi anbefaler at man ikke gjør endringer her:

Thunderbird: Innstillinger for varsling av svindelforsøk

Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 12:59