Søk i Thunderbird

Thunderbird 3 kommer et nytt grensesnitt for søk, som lar deg filtrere og bruke tidslinjefunksjonalitet for å finne fram til den e-posten du leter etter:

Enkelt søk (hurtigfilter)

Thunderbird: Søk i innboks med filtrering av meldinger

I skjermbildet er det gjort et søk med filtrene Sender, Recipients, Subject aktivert, og Thunderbird vil da søke etter all e-post sendt fra Matthew, den vil også se etter e-post hvor Matthew er mottaker eller er nevnt i Subject-feltet. Alle søketreffene (1758 e-post) er sortert i tidsintervallene Old Mails, Two Weeks Ago, Last Week og Yesterday, dette for at du lettere skal kunne finne fram til den aktuelle e-posten. 

Disse søkene gjøres uttrolig raskt, og det skyles at Thunderbird indekserer alle dine e-post. Dine søkeresultater vises i en egen fane, slik at du enkelt kan gå fram og tilbake mellom søkeresultatet og dine andre e-post.

Avansert søk

Høyre-klikk på på mappen Inbox, og velg Search... . Dette vil åpne Thunderbirds søkevindu, hvor du først kan bestemme hvilken mappe du ønsker å søke i. I dette eksemplet gjør vi et søk i Inbox, og velger at søket skal matche alle de søkekriteriene som settes opp (Match all of the following). Det første søke kriteriet jeg setter er at jeg vil at søket skal liste alle e-post hvor From inneholder (contains) bente. Dette blir fort mange e-post, så jeg trykker på + knappen og legger til et søkekriterie til. Jeg ønsker søkeresultatet skal begrenses ytterligere til kun å liste e-post hvor Subject inneholder passordsvindel.

Ved å bruke to eller flere søkekriterier, begrenser vi fort antall e-postmeldinger i søkeresultatet. I dette tilfellet får jeg da bare opp en e-post:

Avansert søk med flere kriterier i Thunderbird

Vil man søke på Body, som er selve tekst i e-post, da må man krysse av Run Search on Server.

Søk med Windows 7

I Windows kan man gjøre bruk av Windows Search og Advanced Query Syntax (AQS) når man gjør søk fra Start-menyen. Denne søkefunksjonaliteten fungerer ikke på kontormaskiner med e-posten lagt på hjemmeområdet (M:).

Bruk av Windows Search for å søke etter e-post i Thunderbird er i utgangspunktet skrudd av. Funksjonaliteten skrus på ved å gå til Tools → Options... → Advanced → General. Under denne fanen aktiverer du valget Allow Windows Search to search messages.

Ved å gjøre dette starter man installasjon av filen WSEnable.exe som klober opp Thunderbird og Windows Search sammen. Og installasjonen krever Administrator rettigheter. 

Skru på Windows Search for Thunderbird

AQS er faktisk ikke så vanskelig som navnet skulle tilsi. Her er noen søkesyntakser en kan lære seg først som sist:

  • to:”frankps@domain.com”
  • to:”Frank Paul Silye”
  • from:”frankps@domain.com”
  • from:”Frank Paul Silye”.

Søk etter e-post fra start-menyen i Windows 7

Dersom man får mange treff på søket, kan man klikke See more results for å se samtlige treff.

Mer om

Global Search and Indexer

Vi har etter en gjennomgang av fordeler og ulemper med Global Search and Indexer skrudd av denne funksjonaliteten. Hovedgrunnene til dette er at:

  • I følge dokumentasjon fra Mozilla så kan denne funksjonen være tids- og resursskrevende. Særlig for migrasjon eller nye konti.

  • Siden profilen ligger på hjemmeområdet er det et problem at folk fyller opp kvoten sin med indeksfiler (e-posten bør ikke være lagret to steder; både i e-postsystemet og på hjemmeområdet). Hjemmeområdet er lagret på en nettverksdisk, noe som gjør lagringsplassen noe mer kostbar og ikke optimal for lagring av indekser.

  • Postmaster-gruppen jobber med en ny lagringsløsning som vil gjøre det mulig å skru på indeksering (sentralt i e-postsystemet), noe som vil gjøre søk raskere. Siden både hjemmeområdet og e-postsystemet bruker nettverksdisker så er det bedre å lagre indeksene i e-postsystemet, bl.a. fordi det vil gi raskere søk uavhengig av hvilket e-postprogram man bruker.

Selv om Global Search and Indexer er slått av så kan man fortsatt søke - se avsnittet om avansert søk på denne siden.

Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 13:00