Automatisk sortering av meldinger i ulike mapper

Å sortere, eller filtrere, meldingene i ulike mapper er nøkkelen til god oversikt. Det finnes to muligheter for å sortere meldingene; sentralt eller lokalt.

Spamfiltrering i Brukerinfo

Hovedinnstillingene for spamfiltrering er like for alle brukere på UiO, uavhengig av hvilket e-postprogram de bruker. Innstillingene ligger i Brukerinfo. 

Ønsker man derimot å sortere meldingene til Thunderbird sine lokale mapper (Local Folders) på hjemmeområdet, må dette gjøres i Thunderbird.

Lokal sortering i Thunderbird

Lokal sortering i Thunderbird vil kun bli utført i det Thunderbird startes opp og/eller kjører. Man bør derfor ikke sette opp fraværsmelding/autosvar i Thunderbird, men heller bruke den sentrale tjenesten.

Sortering av e-post gjøres ved å bruke Filters.

 Viser hvor Filter ligger i Tools menyen

 I den øverste menyen velg Tools → Message Filters.

 Trykk New... for å lage et nytt filter.

Instillinger i filter

Skriv et filternavn, bygg opp regelen som skal treffe meldingene. F.eks. hvis man vil fange alle medlingene som har et bestemt ord i Subject felt, velger man Subject i den første rullegardinen, og så contains i den midtre rullegardinen. I feltet til høyre så skriver man ordet man vil treffe i Subject-feltet.

Ønsker man at filteret skal treffe flere regler så trykker man på pluss, deretter lages den nye reglen og velger Match all the following i stedet.

make filter dialog

Til slutt velger man hva som skal skje med meldingene som treffes av filteret, og eventuelt hvor meldingene skal arkiveres.

Lag et filter av en melding

Dette gjør man ved å klikke med høyre knapp av musen på To: feltet i en melding. En kommer da til Message Filters vinduet hvor man eventuelt kan redigere filteret videre.

Lag rt filter fra en melding

Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 13:01