Flytte cache til lokaldisk

Opplever du treghet i Thunderbird, knyttet til hjemmeområdet? Da kan det hjelpe å flytte IMAP-cache til lokal disk.

Reparer mappene først

– Før du flytter cache, må du alltid først prøve å reparere mapper som du har opplevd treghet i

Informasjon om mulig sikkerhetsrsiko:

Flytting av cache til lokal disk kan medføre en liten sikkerhetsrisiko, så les følgende nøye. Har du spørsmål, så kontakt lokal IT. Med lokal cache er det enda viktigere at man følger Rutine for sikker sletting ved avhending av datamaskiner, da data ellers kan bli tilgjengelig for andre etter at du har sluttet å bruke datamaskinen. 

– Har du valgt at en eller flere mapper skal være tilgjengelig "offline", skal du ikke flytte cache til lokal disk. Gjør du det, finnes det en mulighet for at andre kan lese innholdet i slike mapper ettersom flyttingen medfør at e-post og informasjon om e-post lagres lokalt på maskinen istedenfor hjemmeområdet.
 

1. Åpne kontoinnstillingene ved å velge Tools -> Account Settings

Åpne UiO konto innstillinger

2. Endre stien til cache-mappen ved å først velge Server Settings under overskriften UiO til venstre i vinduet.

Endre stien til cache-mappen

3. Under overskriften Local directory nederst i høyre klikker du på Browse og velger stien til en mappe som ligger på C: (eller en annen lokal disk lokalt på datamaskinen du bruker), ikke på M: eller en nettverksdisk. For ordens skyld vi anbefaler at stien peker på lokalprofilen hvor Thunderbird har sin mappe:

C:\Users\<brukernavn>\AppData\Roaming\Thunderbird\ImapMail\imap.uio.no

4. Avslutt Thunderbird og start deretter programmet på nytt for å ta endringene i bruk.

Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 13:01