Ordliste for det språket du skriver på

Thunderbird har støtte for bruk av flere ordlister. I UiOs installasjon av Thunderbird vil du finne at ordlister for flere språk er forhåndsinstallert.

Denne veiledningen viser hvordan du bytter mellom ordlister og bruker stavekontrollsfunksjonen.

Endre ordliste/språk

Menyen for ordlister i Thunderbird finner du kun i vinduet hvor du skriver e-post:

Spell: Velg ordliste for stavekontroll

I det du velger ordlisten for et språk, vil Thunderbird automatisk kjøre en stavekontroll på e-posten som du skriver. Alle ord som kan være feilstavet markeres med rødt, og du kan høyreklikke på disse ordene og forhåpentligvis velge ordet rett stavet fra kontekstmenyen:

Nynorsk stavekontroll i Thunderbird

Innstillinger for stavekontroll

Thunderbird har noen innstillinger for stavekontroll, de får du tilgang til ved å gjøre følgende:

  • Velg Tools Options  fra menyen (på Linux-maskiner velges Edit → Preferences)
  • Velg Composition fra ikonene/menyen øverst i vinduet med innstillinger
  • Velg Spelling-fanen

Skru av stavekontroll

Gå først til stavekontroll-innstillingene (som beskrevet over). Stavekontrollen kan deretter skrus av ved å:

  • Fjerne markeringen til venstre for Enable spell check as you type

Utfør stavekontroll først når e-posten sendes

Gå først til stavekontroll-innstillingene (som beskrevet over), deretter må du:

  • Markere boksen til venstre for Check spelling before sending
  • Om ønskelig, fjerne markeringen til venstre for Enable spell check as you type
Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 13:04