Reparer mapper

Indeksene til e-postmappene i Thunderbird kan i sjeldne tilfeller bli skadet, noe som kan føre til problemer (som at Thunderbird stanser opp eller går tregt) når du prøver å utføre handlinger som har med mapper å gjøre, for eksempel å flytte e-post mellom mapper. Har du slike problemer, må mappen(e) repareres.

Slik reparerer du en mappe:

1. Høyreklikk på mappen du vil reparere, og velg Properties.

Folder -> Properties

 

2. I vinduet som åpnes, klikker du på Repair Folder-knappen (i versjon 2 av Thunderbird er knappen merket med Rebuild Index). Mappen vil nå bli reparert, og bør oppføre seg normalt igjen.

Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 13:04