Hvordan bruker jeg signatur i e-post?

En signatur er en forhåndsdefinert tekstsnutt som automatisk legges til nederst i e-postene du sender. Den skal være kort - helst ikke lenger enn maks 4 linjer.

Det vanlige er at signaturen inneholder din kontaktinformasjon.

Thunderbird tillater bare at du oppretter én signatur, så du må selv vurdere om du vil ha signaturen på norsk eller engelsk.

Veiledningen er videre todelt. Først viser vi hvordan en signatur kan opprettes i Thunderbird på Windows-kontormaskiner på UiO, og så hvordan det kan gjøres på hjemmemaskiner.

Lage en signatur i Thunderbird på kontormaskiner

For å opprette en signatur i Thunderbird, går du ganske enkelt til Start-menyen → All Programs → Thunderbird → Edit Signature. Dette starter programmet Notepad, og etter å ha skrevet inn signaturen, er det bare å velge File → Save, for deretter å avslutte programmet.

Opprett signatur i Thunderbird på en Windows kontormaskin

Du kan siden når som helst redigere signaturen, om du skulle ønske å endre den.

Lage en signatur i Thunderbird på hjemmemaskiner/laptoper

For å sette opp en signatur på hjemmemaskiner, laptoper og kontormaskiner som ikke kjører Windows, gå til menyen Edit → Account Settings..., til feltet Signature Text:

Signatur-feltet i Thunderbird 3

Vi anbefaler ikke at man bruker HTML-kode i signaturen, så ikke huk av for valget Use HTML.

Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 13:05