Skrive e-post i Thunderbird

Tips om hvordan du legger til flere mottakere, og hvordan du lagrer e-post som du enda ikke er klar til å sende ut.

Når du skal skrive en e-post i Thunderbird kan du trykke på knappen Write i verktøylinjen, eller velge FileNew → Message. Hurtig kommandoen for ny e-post er Ctlr+M.

Nå er det bare å skrive inn de ønskede e-post adressene i To: og Cc:-feltene. Du kan skrive inn flere adresser i et felt, men må da huske å skille dem med komma. Hvis du ikke vet e-postadressen til en kollega eller student her på UiO, kan du i stedet skrive inn vedkommendes fulle navn, Thunderbird vil da automatisk gjøre et oppslag mot UiOs katalogtjeneste (LDAP).

Thunderbird: Gjøre LDAP-oppslag fra To:-feltet

Fyll ut subject-feltet, skriv selve meldingen og trykk på Send-knappen (hurtig kommando: Ctrl+Return).

Avansert bruk av Thunderbird

I File-menyen ser du at du også har et valg som heter Send Later. Dette valget lagrer e-posten i en postboks som heter Unsent Messages under Local Folders. For å sende slike midlertidig lagrede e-post, går du igjen til FileSend Unsent Messages. Hvis du lagrer noe i mappen som heter Unsent Messages, får du opp denne meldingen neste gang du starter opp Thunderbird:

Thunderbird: Send later eller Save As Draft

Et bedre alternativ er å velge Save As Draft, dette vil lagre den utgående e-posten som en kladd. Slike e-post blir lagret i postboksen Drafts på tjeneren.

Hvis du sitter med en bærbar maskin som ikke er på nett, kan du skrive e-post som du lagrer i postboksen Unsent (den må ligge lokalt på den bærbare maskinen.) Når du så kobler maskinen på nett igjen, kan du sende e-posten.

Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 13:06