Legge til adresseboka fra Exchange i Thunderbird

Selv om LDAP egner seg godt for å søke opp e-post adresser til UiO-brukere er det veldig lurt å ha Exchange-adressene sine tilgjengelig. Dette gir både kontakter fra mobil og andre håndholdte enheter og tilgang til rom

Start med å gå til Address Book

Hvis du ikke har noen hurtigknapp til adresseboka finner du den under 'Tools'

Adresseboka

Velg 'Add Exchange contact folder'

Du vil nå få opp følgende vindu:

Exchange Contact Settings

Gi adresseboka et meningsbærende navn,

Vi vil bruke autodiscovery til å finne informasjon og fyller ut e-post adresse på formen <brukernavn>@mail.uio.no

Fyll inn brukernavn og domenenavn (uio.no) og velg 'Perform autodiscovery'

Du vil nå bli spurt om passord:

Passordboks

Noen opplever at denne kommer to ganger

Og må velge mail.uio.no (skal være eneste valg)

EWS Server list

Søk skal nå gi treff fra den globale adresselisten:

Det tar ofte et par minutter før dette fungerer

Søk mot gloal adresseliste

Publisert 26. okt. 2016 09:34 - Sist endret 8. nov. 2016 13:11