Veikart for postbokser (Exchange) ved UiO

Utgangspunktet for denne listen er malen for Systeminformasjon som ble utviklet for SKAIT. Det er også lagt ut mer informasjon om veikart fra sekretariatet til SKAIT. Begge kan leses for å få litt bakgrunn for jobben.

GM3 vedlikeholder primært sine veikart under gruppens intranett

 

System: Elektroniske postbokser og kalendere ved UiO
Klassifisering: Nivå 1
Fase: Forvaltning og drift
Systemeier: USIT
Prosesseier: USIT
Applikasjonsforvalter: USIT/BNT/KD/GM3
Driftsleverandør: USIT
Systemleverandør: Microsoft (Exchange)
Bruksområde: E-post og kalender for studenter, ansatte og andre knyttet til UiO
Sluttbrukere: Alle med brukernavn gitt av UiO får postboks på Exchange
Ant. årsverk: ca 2 årsverk
Kostnader (inkl. årsverk og utvikling)  
Informasjon: https://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/
Driftsmodell: Drift på UiO (Exchange) Drift på UiO (Cyrus)
Systemmodell: Kjøpt programvare (Exchange) Open Source (Cyrus)
Kontrakter: ePhorte: 2014/XXXX
Forventet levetid: UiO vil 'alltid' ha behov for en e-postløsning
Forsystemer: Cerebrum, FS (gjennom Cerebrum), SAP (gjennom Cerebrum), mreg, DNS (via mreg), ldap, UHMX, Sympa (e-postlister), Submission
Ettersystem: Klienter som leser, oppdaterer, endrer, sletter epost og/eller kalenderhendelser (møter mm). F.eks Outlook.
Masterdata: Kalenderinformasjon for brukere, rom og andre ressurser ved UiO, informasjon om rom og andre ressurser (all den tid denne informasjonenen ikke finnes systematisert noe annet sted).  All informasjon om brukere og e-postadresser (herunder e-postlisteadresser er Cerebrum master for).
Formåls- og hjemmelsvurdering sist gjennomført: Oktober 2018
Personopplysninger, inkl ROS-Analyse og Databehandleravtaler:

Epostadresser, navn, medlemskap i grupper (for Exchange),

Siste ROS gjennomført 19. januar 2021

Rutiner for styring og kontroll av tilganger: Ja, ligger som del av gruppens driftsdokumentasjon på gruppens intranett
Utviklingsplaner neste år Planlegge migrering av Exchange til MS365
Utviklingsplaner på lang sikt Migrere til MS365
Annen informasjon:  

 

Publisert 27. jan. 2020 21:48 - Sist endret 8. nov. 2021 10:30