Hjelpefunksjonen i webmail (OWA)

Hvor finner jeg hjelp?

Hjelpefunksjonen i webmail er kontekstavhengig, ergo endrer innholdet seg etter hvilken oppgave du utfører. Du vil uansett alltid finne hjelpefunksjonen øverst i høyre hjørne. Symbolet ser ut som er spørsmålstegn og åpner en meny hvor du kan velge Hjelp.

Skjermbilde av OWA. Hjelp valget beginner seg oppe til høyre, med et spørsmåltegn

På hvilke språk kan jeg få hjelp?

Du kan få hjelp på de fleste språk. Hjelpen følger det språket du har angitt at du foretrekker.

Kontekstavhengig hjelp

Hjelpen som foreslås vil endre seg etter hvor du befinner deg i OWA.

Eksempelvis vil hjelp valgt når du er i konteksten E-post tilby hjelp om e-post:

Konteksthjelp for E-post

Tilsvarende vil konteksthjelp for kalender se ut slik:

Skjermbilde av OWA. Når du er inne i Hjelp for Outlook Web App, eller OWA, kan du finne feltet Oversikt over Kalendener.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med denne funksjonaliteten og prøver deg litt fram for å lære mer om OWA.

Søk i veiledningene
Publisert 2. mai 2021 20:05 - Sist endret 15. juni 2022 10:23