Hjelpefunksjonen i webmail (OWA)

I webmail er det en fyldig hjelpefunksjon som kan hjelpe deg med de fleste vanlige oppgaver.

Hvor finner jeg hjelp?

Hjelpefunksjonen i webmail er kontekstavhengig, ergo endrer innholdet seg etter hvilken oppgave du utfører. Du vil uansett alltid finne hjelpefunksjonen øverst i høyre hjørne. Symbolet ser ut som er spørsmålstegn og åpner en meny hvor du kan velge Hjelp.

På hvilke språk kan jeg få hjelp?

Du kan få hjelp på de fleste språk. Hjelpen følger det språket du har angitt at du foretrekker

Kontekstavhengig hjelp

Hjelpen som foreslås vil endre seg etter hvor du befinner deg i OWA.

Eksempelvis vil hjelp valgt når du er i konteksten E-post tilby hjelp om e-post:

Konteksthjelp for E-post

Tilsvarende vil konteksthjelp for kalender se ut som:

Vi anbefaler å gjøre seg kjent med denne funksjonaliteten og prøve seg litt fram for å lære mer om OWA.

Publisert 26. okt. 2016 09:55 - Sist endret 8. nov. 2016 09:13