English version of this page

Abel berekningsklynge

Kva er Abel berekningsklynge?

  • kraftig Linux tungrekneanlegg som er designa for å handtere mange samtidige jobbar og brukarar med varierende behov
  • brukast til krevjande berekningsoppgåver som normalt ikkje lar seg handtere på vanleg arbeidsplassutstyr

Ta i bruk

Abel kan brukast av ansatte ved UiO, samt studentar med godkjenning frå rettleiar.

Få tilgang til Abel (engelsk)

Hjelp og rettleiing

Du finn alt du treng å vite om tilgang til og bruk av Abel, på dei engelskspråklege nettsidene.

Kva kan lagrast i Abel?

Kven kontaktar eg?

Treng du hjelp eller råd, men er usikker på kven du kan ta kontakt med?