f4 & f5transkript

Hva er f4 & f5transkript?

  • praktisk og effektivt verktøy for transkribering av intervjuer og fokusgruppeintervjuer
  • manuelt transkriberingsverktøy

Ta i bruk

f4 & f5transkript kan brukes av ansatte og studenter ved UiO, i tillegg til eksterne.