English version of this page

Mobile løsninger til forskning

USIT har et anerkjent team med mobil-app utviklere og fokus på apper til forskningsformål. Sikkerhet og personvern ivaretas ved å benytte eksisterende infrastruktur ved UiO for innsamling og lagring av sensitive data. 

App-utviklingen gjøres hovedsakelig som «skreddersøm» for spesifikke forskningsprosjekter som selv finansierer utviklingen. Det er forøvrig laget en generell app for opptak av lyd; Nettskjema-diktafon


Vi kan tilby:

  • Utvikling og drift av apper til forskningsformål med sensitive data
  • Konfigurasjon og sikring av mobile enheter til forskning
  • Sikker innsamling og lagring av sensitiv forskningsdata
  • Veiledning og rådgiving for forskningsprosjekter i bruk av mobile enheter til datafangst

Eksempler fra pågående app-prosjekter

Det har vært stor aktivitet på dette området det siste året og USIT er involvert i flere pågående utviklingsprosjekter. Noen apper er også utviklet av eksterne programmerere og kvalitetsikret av våre eksperter for å levere data til et sikkert lagringsområde i TSD.

Her er noen utvalgte eksempler:

Kontakt

Brukerstøtte

mobil-app@usit.uio.no

Ønske om utvikling

web-mottak@usit.uio.no

Publiserte apper fra UiO