Bestille mobile løsninger til forskning

Her finner du en beskrivelse av USITs tjenestetilbud av mobile løsninger til forskningsformål. 

Utvikling og drift av apper

Det tilbys rådgiving / veiledning til forskningsprosjekter som ønsker å utvikle mobil-apper til forskningsformål. USIT har tilgjengelig infrastruktur for mottak av data fra apper og opparbeidet solid kompetanse på dette området. Når det gjelder programmering av apper (skreddersøm) for spesifikke prosjekter kan dette gjøres etter egne avtaler mot fakturering. Det er også mulig å engasjere tredjepart utviklere til å lage apper. Dette fordrer at vår ekspertise involveres for publisering, riktig oppsett mot infrastruktur på UiO og sikker lagring data (Les: Nettskjema og TSD).

Vi kan også bistå med;

  • ROS-analyser
  • Opplasting i Appstore og Google Play
  • Oppsett og tilpasning av ferdigutviklede webapplikasjoner som skal samle inn sensitive persondata.
  • Interaksjonsdesign og grafisk design

For større utviklingsprosjekter til forskningsformål anbefaler vi at det kjøres et forprosjekt. Et slikt forprosjekt involverer gjerne interaksjonsdesign, grafisk design og klikkbar prototype. Prisen for et slikt forprosjekt er vanligvis ca 80.000 - 200 000,-

Å implementere en mobilapp eller webapplikasjon koster vanligvis mellom 300 000,- og 700 000,- totalt avhengig av kompleksitet. Driftsutgifter per år ligger mellom 20 000,- og 50 000,-.

Priser for utvikling og drift baseres på time-estimater etter gjeldende timesatser. Det betyr at det er noe lavere pris om fakturering skjer internt på UiO.

Konfigurasjon og sikring av nettbrett og mobile enheter som skal brukes til forskning

USIT/UiO kan tilby forhånds-definerte installasjoner av Ipads og nettbrett som skal brukes i empirisk forskning. Eksempler er når flere Ipader skal settes opp for data innsamling via Nettskjema eller en egen app. Flere skal sa kunne bruke disse (f.eks. studiepersonell eller respondenter som selv-rapporterer) og leverer data til et sikkert lagringsområde. Med kun dette ene formålet i tankene låses ned nesten alt annet på iPaden. Nedlåsningen gjøres med UiO-systemet Airwatch og profiler distribueres derfra (les mer om sentralt oppsett og drift av iPader for datainnsamling til forskningsformål)

Sikker innsamling og lagring av sensitiv forskningsdata fra mobile enheter

Tjenester for sensistive data (TSD) og Nettskjema er to systemer som integrerer for sikker innsamling og lagring av forskningsdata. Når Nettskjemaer designes på en hensiktsmessig måte for registrering på mobile enheter kan dette være en god løsning for enkle oppgaver. For mer avanserte behov kan dedikerte apper utvikles og levere data direkte til prosjekters sikre lagringsområde i TSD.  

Hvis data som skal samles inn ikke er klassifisert som person-sensitve er det også mulig å levere app-data til en standard Nettskjema-løsning. 

Veiledning og rådgiving for forskningsprosjekter i hensiktsmessig bruk av mobile enheter til datafangst

Avhengig av tilgjengelig ekspertise og ressurser kan vi tilby rådgiving og veiledning til prosjekter som ønsker å ta i bruk mobile løsninger i forskning. I oppstartfasen kan vi bistå med avklaringer rundt muligheter og begrensninger. 

Hva tilbyr vi ved USIT

Vi kan tilby en innledende veiledning til prosjekter som ønsker å ta i bruk mobile løsninger til forskning. 

Vi tilbyr blant annet:

  • Bruk av Nettskjema som backend for mobilapper.
  • Bruk av TSD for lagring og behandling av sensitive data fra mobilapper.
  • Konfigurasjon av nettbrett og mobiltelefoner kjøpt gjennom UiOs innkjøpsavtale.
  • Publisering av apper i Appstore, GooglePlay og internt på UiO gjennom tjenesten mobilt arbeidsrom. 
  • Bistand og veiledning til ROS-analyser av mobil-prosjekter. 
  • Forskningsprosjekter som ikke har UiO tilhørighet men er brukere av Tjenester for Sensitive Data (TSD) kan engasjere tredjeparts utviklere av apper og bruke tilgjengelig infrastrutkur for sikker overføring og lagring av data. I slike tilfeller skal kvalifisert personell ved USiT konsulteres for riktig oppsett. 

Tilbudet beskrevet ovenfor gjelder primært for forskningsprosjekter ved UiO. I enkelte prosjekter har vi også bistått med programmering av apper og utvikling av tilpassede løsninger. Dette må vurderes ut fra tilgjengelig ressurser, ønskede funksjoner samt kompleksitet og vil medføre en kostnad. 

Publisert 10. nov. 2016 09:53 - Sist endret 19. mai 2021 12:21