Standard vilkår mobile løsninger til forskning

USIT tilbyr tjenester for mobile løsninger i forskning. Her beskrives hva som kan forventes av tilgjengelighet og service-nivå samt involverte grupper.

Om tjenestetilbudet 

Det tilbys et sett av tjenester for mobile løsninger i forskning ved UiO som beskrevet under "Mer om mobile løsninger til forskning". Endel forskningsprosjekter har inngått egne kontrakt om utvikling, distribusjon og drift av apper på mobile enheter. Tjenestenivå beskrevet nedenfor gjelder uavhengig av kontrakt og anses som grunnleggende.  

Ansvarlige grupper på USIT for tjenesten 

Det er flere aktører involvert i tjenesten som har felles kontaktpunkt. Henvendelser skal derfor sendes til mobil-app@usit.uio.no og ikke direkte til enkeltpersoner. 

Gruppe (Tjenesteiere) Ansvar

Gruppe for drift av macOS, mobile enheter og meldingstjenester (GM3)

Ansvarlig for oppsett av de mobile enhetene, klientprofiler og distribusjon av apper til enhetene
Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner

(WAPP)

Utvikling og brukerstøtte til apper og Nettskjema
Gruppe for forskningstjenester (FT) Sikker lagring i Tjenester for Sensitive Data (TSD)

Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning (DS)

Koordinering, veiledning og forskningsstøtte 

Kontakt og brukerstøtte

Benytt felles kontaktpunkt mobil-app@usit.uio.no  for samtlige henvendelser som er relatert til mobil enheter i forskning; 

  • Forespørsler om app-utvikling
  • Oppfølging av eksisterende utviklingsprosjekter
  • Brukerstøtte apper
  • Konfigurasjon og sikring av nettbrett 
  • Rapportering av endringer
  • Feilmeldinger eller andre spørsmål

Service-tilgjengelighet

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08-16 08-16 08-16 08-16 08-16 X X

Merk at Tjenesteeier ikke er forpliktet til å bistå med oppdateringer utenfor tilgjengelige tider hvis ikke annet er avtalt.

Responstid

  • Ved henvendelse til felles kontaktpunkt skal det normalt være mottatt et svar innen 24 timer.
  • Ved kritiske hendelser og hastesaker vil vi selvsagt forsøke å hjelpe innenfor arbeidstid samme dag. 

Tjeneste-periode

Ethvert forskningsprosjekt plikter å rapportere til Tjeneste-eier (mobil-app@usit.uio.no) når prosjektet er avsluttet. Hvis det ikke er aktivitet fra prosjektet i systemene på 12 måneder kontaktes prosjektansvarlig for eventuell avslutning eller flytting av ressurser. For prosjekter i Tjenester for Sensitive Data (TSD) er det egne rutiner ved prosjektslutt som angitt i kontrakt / rammeavtale.  

Prosjektet er selv ansvarlig for alle programvare-ressurser som ble benyttet i tjenesten etter prosjektets slutt.

Publisert 24. apr. 2017 10:16 - Sist endret 12. mai 2021 11:15