Info om R-tjenester og -produkter

Statistikkpakken R (https://www.r-project.org/) er mye brukt ved UiO. Her har vi samlet litt informasjon om hva USIT tilbyr av hjelp og støtte rundt R.

Bildet kan inneholde: skrift, symbol, elektrisk blå, sirkel, logo.

Kurs

USIT og carpentry@uio holder kurs i R/RStudio. Kursene annonseres på sidene til IT-verktøy i forskning og UBs kurssider.

RStudio Shiny

Shiny er en måte å tilgjengeliggjøre og visualisere data ved hjelp av RStudio på. Selve framsyningen kan være på ens egen pc eller på en webserver, slik at andre interesserte enkelt får tilgang til data og analyser. Hvis dataene man publiserer er åpne (grønne), kan disse tilgjengeliggjøres på f.eks. shinyapps.io. Hvis man vil ha mer kontroll med dataene er det mulig å få USIT til å sette opp en egen webserver lokalt på UiO. På denne kan man ev. også få installert RStudio Connect, som er en profesjonell publiseringsløsning som krever lisens. De forskjellige mulighetene er forklart på denne websiden. Se også bildet nederst på denne siden, som sammenligner de forskjellige variantene av Shiny-publisering.

shinyapps.io vs. rstudio connect vs. open source

Publisert 9. apr. 2021 13:51 - Sist endret 9. apr. 2021 13:56