Datahåndtering

Denne nettsiden inneholder kartlegginger USIT/ITF har foretatt for UiO-prosjekter som sikter på å få utarbeidet en datahåndteringsplan, eller som av andre årsaker ønsker å få en oversikt over sine data, dataflyt i prosjektet, typer data som inngår, verktøy/programmer som benyttes osv.