Geografiske informasjonssystemer (GIS) og kart

GIS er systemer for registrering, bearbeiding og presentasjon av geografisk refererte data.

Universitetet har en såkalt site-avtale på GIS-programvare fra ESRI. Avtalen omfatter en egen lisens for studenter og inkludert er også en portefølje selvstudium-kurs.

Kartverket tilbyr en rekke gratis kart, data og tjenester via https://www.kartverket.no/kart/ til bruk som f.eks. bakgrunnskart i disse GIS-verktøyene.

Universitetet har også tilgang til Geodata sin sky-tjeneste for å hente ned bakgrunnskart.

Via universitetets partnerskap i Norge Digitalt har man også adgang til endel tilgangsbegrenset materiale fra Kartverket, f.eks. via https://kartkatalog.geonorge.no/. Tilgangskontroll til disse ressursene kontrolleres av systemet BAAT (Bruker Autentisering, Autorisasjon og Telling). Kontaktpersoner ved UiO som har tilgang via BAAT: 

 

 

Publisert 15. mai 2010 08:56 - Sist endret 12. mai 2020 11:59