English version of this page

Tjenester for Sensitive Data (TSD)

TSD gir forskere ved UiO og ved andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata.

Ta kontakt

Support, tekniske problemer, passord, Nettskjema etc?

Forespørsler om å begynne å bruke TSD, om fakturering, registering etc?

Video om TSD

Er du nysgjerrig på TSD og hvordan det brukes? Se denne to-minutters animasjonsfilmen om TSD for å lære mer.

Nyhetsbrev

  • TSD newsletter August 2018 22. aug. 2018 09:00

    We are happy to share news of recent and upcoming improvements to TSD with you. These improvements cover data import, data management, user and project administration.