English version of this page

Tjenester for Sensitive Data (TSD)

TSD gir forskere ved UiO og ved andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata.

Hvordan får jeg tilgang til TSD?

Finn informasjon om registrering av et prosjekt, priser osv.

Hvordan brukes TSD?

Her finner du brukerveiledninger.