English version of this page

TSD brukermanual

Brukerveiledningene finnes kun på engelsk.

Login

Nettverkskrav, passkoder og passord.

Fileksport og -import

Importering av filer og andre form for data for bruk i et TSD prosjekt, eksport av data lagret i TSD, mm.

Innsamling av data (Nettskjema og apper)

Bruk Nettskjema for å samle inn data direkte inn i TSD.

Software

Software-pakker installert på serverne.

Databehandling og analyse

Bruk høyytelses databehanding (High Performance Computing, HPC) i TSD.

Administrative oppgaver

Legge til nye brukere, be om ekstra ressurser, databaser osv.

Katalogstruktur og filtilgang

Struktur, snarveier, filkontroll, backup og gjenoppretting, deling.

Publiseringsportalen