English version of this page

Hent svar fra Nettskjema med TSD Data Loader

Data Loader automatiserer innhenting av svar, dekrypterer dem, og lagrer dem i ditt arbeidsområde. De lagrede filene kan brukes i analyseprogrammer.

  

Slik virker Data Loader

Data Loader henter automatisk alle svar fra et nettskjema og lager en ny, oppdatert fil med svarene. Du får dermed en oppdatert råfil i tre forskjellige formater - .xlxs, .csv og en .sav-fil hver time. Disse lagres i prosjektområdet, sortert per nettskjema, med komplette datasett akkurat slik de ble fylt inn i skjemaene.

Dataloader leverer dataene slik de er, uten modifikasjoner. Videre behandling og analyse må gjøres med egnet programvare. 

Automatisk oppdatering

De fleste prosjekter oppdateres hver time. Det betyr at det kan ta inntil en time før resultatene fra et nettskjema lastes opp. 

Slik åpner du .csv-filene

Du finner .csv-filene i data\durable\csvfiles. Du vil finne tre filer for hvert nettskjema -  .csv, .sav og .xlxs. Skjema-ID-en finner du i filnavnet med prefikset internal, for eksempel internal_69659.csv, internal_69659.sav og internal_69659.xlsx

Data Loader lager også skjulte kataloger i durable-folderen: .decrypted, .handled og .failed. Disse må ikke endres.

Om filene

 • Filene i csvfiles-mappen oppdateres så lenge det kommer inn nye svar fra Nettskjema. De overskrives (oppdateres med nye besvarelser) hver time, og bør ikke redigeres eller flyttes.  
 • Siden filene inneholder forskningsdata, må de ligge på samme sted gjennom hele prosjektet. Ikke rediger, slett eller flytt filene. 
 • Filene kan trygt kopieres til en annen katalog for behandling og analyse.
 • Filformatet er kommaseparerte verdier kodet med UTF-8. Ved import i analyseprogrammer velger du komma som separator og UTF-8 som koding. 

Slik laster du data inn i STATA

 1. Åpne STATA.
 2. Velg  File > Import > Text Data > delimited * >.csv
 3. Velg Browse og finn .csv-filen.
 4. Velg UTF–8 som tekstkoding. Resten av innstillingene trenger du ikke gjøre noe med.
 5. Klikk på OK

Dataene blir nå importert inn i STATA. Du finner STATA-editoren Browse på menylinjen.

Hvis du vil lagre importkommandoen høyreklikker du på den under Review pane og velger Send selected to Do-file Editor. 

Screenshot of the Do-file Editor window

Lagre .do-filen i durable-mappen eller på arbeidsområdet ditt. Neste gang du vil importere data inn i STATA høyreklikker du på .do-filen og velger Execute (do). Hvis det kommer inn nye svar via Nettskjema  vil de dukke opp som nye linjer i datafilen. 

Data Loader-rapporter

Data Loader generer også en rapport som oppsummerer alt som er blitt håndtert. Denne finne du i durable-mappen som en tekstfil som kan åpnes med Wordpad eller Notepad.

Rapporten viser hvor mange skjemaer som har blitt dekryptert eller behandlet og hvor mange svar som er samlet inn. 0 failed/ 0 unanncounted betyr at alle dataene er prosessert og at systemet virker som det skal. I rapporten finner du alle mottatte svar til og med dagen før. 

Kodebok og variabelnavn

 • Skjemaene som hører til prosjektet må kodes med Nettskjemas kodebok. Du får da en optimal arbeidsflyt og korrekt import til programmer som SPSS, STATA, Excel og R. 
 • Du bør lage dine egne variabelnavn og unngå den automatiske utfyllingen som er tilgjengelig i Nettskjema. 
 • Det kan maksimalt være 999 variabler i ett skjema. Maksimalt antall spørsmål i et Nettskjema er altså 999. 
 • Variabelnavnene kan maksimalt være på 60 tegn.
 • Det første tegnet må være en bokstav, deretter kan du bruke tall og bokstaver om hverandre. Navnene må være unike innenfor samme skjema. 
 • Variabelnavnene kan ikke være et av de reserverte ordene i SPSS:  ALL, AND, BY, EQ, GE, GT, LE, LT, NE, NOT, OR, TO, eller WITH. 
  Les SPSS-dokumentasjon på engelsk (ekstern lenke).
 • Variabelnavn i kodeboken kan ikke bruke disse tegnene: 
‘æ’, ’ø’, ’å’, ’;’, ’?’, ‘(’, ‘)’, ‘!’, ‘@’, ‘#’, ‘$’, ‘%’, ‘^’, 
‘*’, ‘+’, ‘=’, ‘[‘, ’], ‘<’, ‘>’, ‘~’, ‘`’, ‘|’, ‘-’, ‘.’, ‘:’

Kom i gang med Data Loader

Data Loader er et gratis tillegg til TSD, så sant kravene ovenfor er oppfylt. En admin i TSD prosjektet kan be om at Data Loader og/eller File Decryptor aktiveres ved å kontakte vår brukerstøtte. Det må være minst ett svar registrert i prosjektet før Data Loader kan installeres.

For prosjekter som trenger avansert etterbehandling av svar fra Nettskjema tilbyr vi relasjonsdatabaser. Det vil påløpe et oppstartsgebyr og en årlig ekstrakostnad. Kontakt oss for å diskutere denne løsningen.

TSD fildekryptering

TSD File Decrypt dekrypterer automatisk alle vedlegg fra Nettskjema og lagrer dem i mappen nettskjema-attachments i prosjektets sikre lagringsområde.
Kontakt tsd-drift@usit.uio.no for å aktivere denne tjenesten.

Se TSDs prisliste.

Kontakt TSD brukerstøtte.

Publisert 15. juni 2021 10:08 - Sist endret 5. apr. 2022 12:45