Kontrakter

Databehandleravtaler og tjenesteavtaler.

Disse har avtaler med TSD

Akershus universitetssykehus HF

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Finnmarkssykehuset HF

Folkehelseinstituttet

Handelshøyskolen BI

Helse Stavanger HF

Helse Sør-Øst

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Østfold

Institutt for samfunnsforskning

Kreftregisteret

Lovisenberg Diakonale Sykehus

NIFU

NKVTS

Norges idrettshøgskole

Nord Universitet

Norsk senter for forskningsdata - NSD

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)

OsloMet

SINTEF

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold HF

Sørlandet sykehus

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetet i Tromsø

Vestre Viken

VID vitenskapelige høgskole

Did you find what you were looking for?
Published Mar. 18, 2021 2:01 PM - Last modified Sep. 13, 2022 2:51 PM