Kontrakter

Databehandleravtaler og tjenesteavtaler.

Disse har avtaler med TSD

Finnmarkssykehuset HF

Folkehelseinstituttet

Handelshøyskolen BI

Helse Stavanger HF

Helse Sør-Øst

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Østfold

Institutt for samfunnsforskning

Kreftregisteret

Lovisenberg Diakonale Sykehus

NKVTS

Norges idrettshøgskole

Nord Universitet

Norsk senter for forskningsdata - NSD

OsloMet

SINTEF

Sunnaas sykehus

Sørlandet sykehus

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Vestre Viken

VID vitenskapelige høgskole

Published Mar. 18, 2021 2:01 PM - Last modified Apr. 9, 2021 8:49 AM