Registrere nytt prosjekt i TSD

Alle prosjekter må registreres

Alle prosjekter som skal inn i TSD, må registreres slik det beskrives her. Noen institusjoner har allerede tjenesteavtale og databehandleravtale, noe som gjør prosjektregistreringen enklere, men den må likevel utføres slik det beskrives nedenfor. Hvis institusjonen du jobber for ikke har avtaler med TSD, blir avtaler for prosjektet ditt opprettet som en del av registreringen som beskrives her. 

Ikke TSD-kunde?

Kundeforhold opprettes når du gjennomfører registreringen som er beskrevet på denne siden. Det gjelder alle enkeltprosjekter. Representerer du en institusjon som ønsker institusjonsavtale, kontakter du TSD

Krav

For at du skal kunne bruke TSD til et prosjekt og registrere prosjektet inn i TSD, må du kunne vise til en etisk godkjenning for å drive med den forskningen du har tenkt å utføre, enten fra REK, NSD, Datatilsynet eller ditt lokale personvernombud (PVO).

For å kunne fullføre registreringen, må du ha følgende:

 • En elektronisk kopi av etisk godkjenning for den forskningen du bedriver (REK, NSD, personvernombud, Datatilsynet eller andre).
  Om du har forskning du mener skal være i TSD, men som ikke faller under kategoriene nevnt over, kan du laste opp et skriv som forteller om dette. Et eksempel er om man skal forske på data som ansees som å være forretningshemmeligheter, eller som av annen grunn skal være ekstra godt sikret.
  • Din login til minID (Idporten), evt BankID
  • En oppdatert nettleser på datamaskinen du bruker, f.eks. Google Chrome eller Firefox. Eldre versjoner av Internet Explorer frarådes.

  Du må også være klar for å oppgi blant annet:

  • Ditt FEIDE-brukernavn hvis du har
  • Din epostadresse
  • Ditt telefonnummer
  • Hvem som har gitt etisk godkjenning for prosjektet? (NSD, REK, Datatilsynet eller lokalt personvernombud)
  • Referansenummer på vedtaket fra NSD, REK, Datatilsynet eller lokalt personvernombud
  • Navn på prosjektet
  • Sluttdato for prosjektet
  • Forskningsansvarlig institusjon for prosjektet
  • Betalingsinformasjon

  Signatur og avslutning

  • VIKTIG: Til slutt i registreringen må du signere digitalt ved å trykke på "Fortsett til signering" i slutten av skjemaet. Dokumentet som skal signeres blir så synlig i nettleseren. Her er det viktig å fullføre signering ved å trykke på stor rød knapp merket "Signer dokument". Merk at du nå blir bedt om å logge inn med ID-porten en gang til. Dette kreves for å få en gyldig digital signatur.
  • Behandlingstiden er 10 arbeidsdager. 

  Utfør registrering